1 Minute Fun! Japan Japanese Lesson Basic phrases

Let’s learn Japanese basic phrases!

Good Morning
(Ohayo gozai masu)

Hello
(Kon nichi wa)

Good Evening
(Konbanwa)

Good Night
(Oyasumi nasai)

Thank You
(Arigato gozai masu)

You are Welcome 
(Dou itashi mashite)

I am sorry
(Gomen nasai)

Good Bye
(Sayonara)


Index