สมบัติชาติ

【วัฒนธรรมญี่ปุ่น】วันที่ 6 เมษายนเป็นวันอะไร? มารู้จักที่มาและกิจกรรมที่จัดใน "วันปราสาท" กัน

วัฒนธรรม

Apr 02, 2024
【ซีรี่ส์ปราสาทขึ้นชื่อ】เสน่ห์ที่ก้าวข้ามกาลเวลา! หอปราการปราสาทที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ 12 แห่งในญี่ปุ่น

ท่องเที่ยว

Jun 12, 2021
【ซีรี่ส์ปราสาทขึ้นชื่อ】สนใจเที่ยวปราสาทญี่ปุ่นกันมั้ย? มาเริ่มต้นกันจาก 5 ปราสาทที่เป็นสมบัติชาติกันเลย♪

ท่องเที่ยว

May 06, 2021
อารามชิออนอินแห่งเกียวโต ก้าวเข้าสู่สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ท่องเที่ยว

Mar 02, 2020
วัดเค็นนินจิ กับสวนเซนในเกียวโต

ท่องเที่ยว

Feb 27, 2020
วัดนินนาจิ วัดที่สามารถไปสัมผัสกับทิวทัศน์ตามฤดูกาลได้ในเกียวโต

ท่องเที่ยว

Feb 27, 2020
อุโบสถซันจูซันเก็นโด อารามแห่งพระพุทธรูป 1,001 องค์

ท่องเที่ยว

Jan 17, 2020
ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูแห่งชิสึโอกะ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนนิกโก้โทโชกู!?

ท่องเที่ยว

Sep 24, 2019
การไปจาริกแสวงบุญ "การเดินทางเพื่อเกิดใหม่" ที่ภูเขาเดวะซันซัง คือ?

ท่องเที่ยว

Sep 04, 2019