ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูแห่งชิสึโอกะ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนนิกโก้โทโชกู!?

 • 24 กันยายน 2019
 • FUN! JAPAN Team

ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู (久能山東照宮 / Kunozan Toshogu) ในชิสึโอกะ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลเจ้าบูชาโทคุงาวะ อิเอยาสุ (徳川家康 / Tokugawa Ieyasu) และเป็นที่รู้จักในฐานะต้นกำเนิดของศาลเจ้าโทโชกูทั่วประเทศค่ะ "พิพิธภัณฑ์คุโนซังโทโชกู" ที่อยู่ติดกันกับศาลเจ้าก็มีการจัดแสดงวัตถุอันเป็นที่โปรดปรานของอิเอยาสุและดาบของโชกุนที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นเป็นต้นให้ชมกันได้ค่ะ!

ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูแห่งชิสึโอกะ ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนนิกโก้โทโชกู!?

ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูคือ?

ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูคือ?

โทคุงาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกของรัฐบาลสำเร็จราชการแห่งเอโดะ ได้เสียชีวิตในปีค.ศ. 1616 (ปีกันวะ 元和 ที่ 2) หลังจากนั้น ร่างของอิเอยาสุก็ถูกฝังที่ภูเขาคุโน (久能山 / Kunozan) และได้มีการสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อบูชาอิเอยาสุ แม้ว่าศาลเจ้านิกโก้โทโชกูจะเป็นศาลเจ้าที่บูชาอิเอยาสุเฉกเช่นเดียวกันก็ตาม แต่เรือนเทวาลัยที่เห็นได้ในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้น 19 ปีหลังจากศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูได้มีขึ้นแล้วค่ะ

ภายในพิพิธภัณฑ์คุโนซังโทโชกู (久能山東照宮博物館 / Kunozan Toshogu Hakubutsu-kan) นั้นก็มีนาฬิกาแบบตะวันตกซึ่งโทคุงาวะ อิเอยาสุ ได้รับจากพระเจ้าเฟลิเปที่ 3 แห่งสเปน (スペイン国フェリペ3世 / Philip III of Spain) ในปี 1611 (ปีเคโจ 慶長 ที่ 16) ซึ่งก็เป็นวัตถุที่ห้ามพลาดค่ะ (ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศด้วยค่ะ) นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่จัดเก็บชุดเกราะของโชกุนโทคุงาวะทุกรุ่นตั้งแต่ อิเอยาสุ โชกุนรุ่นแรกของรัฐบาลสำเร็จราชการเอโดะ ไปจนถึง โยชิโนบุ (慶喜 / Yoshinobu) โชกุนรุ่นที่ 15 ในบรรดาดาบต่างๆในพิพิธภัณฑ์ ดาบเล่มโปรดของอิเอยาสุ "โซฮายะโนะสึรุกิ อุตสึสุนาริ" (ソハヤノツルキ ウツスナリ / Sohaya no Tsuruki Utsusunari ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ) และสมบัติชาติ "ซาเนะสึเนะ" (銘 真恒 / Mei Sanetsune คำว่า 銘 เม คือการกล่าวถึงชื่อที่ถูกสลักบนใบดาบส่วนที่อยู่ภายในด้ามจับ) ก็ดึงดูดความสนใจมากเป็นพิเศษค่ะ

เรือนเทวาลัยแห่งศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

เรือนเทวาลัยแห่งศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู
เรือนเทวาลัยแห่งศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

ในเขตศาลเจ้ามีสิ่งน่าสนใจมากมายค่ะ! อาทิเช่น "เรือนรำถวาย" (神楽殿 / Kaguraden คากุระเด็น เรือนสำหรับการแสดงถวายเทพ) และ "หอกลอง" (鼓楼 / Koro โคะโร) ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญระดับประเทศ "กรุเทวา" (神庫 / Jinko จินโคะ) ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติต่างๆ และ "ประตูคารามง" (唐門 / Karamon ประตูสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง) ที่มีงานประติมากรรมลงรักสีสันงดงามเป็นรูปนกและสิงโต หนึ่งในสิ่งที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมมากที่สุดคือ "เรือนเทวาลัย" (御社殿 / Go-Shaden โกะฉะเด็น) ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาติค่ะ

ว่ากันว่า สถาปัตยกรรมแบบก็องเก็นสึคุริ (権現造 / Gongen-zukuri) ของที่นี่ ซึ่งเป็นการสร้างทางเชื่อมแบบพื้นต่ำมีหลังคาครอบที่เรียกว่า "อิชิโนะมะ" (石の間 / Ishi no Ma ห้องหิน) ซึ่งเชื่อมระหว่างเรือนหลักที่บูชาเทพประจำศาลเจ้าและเรือนสักการะสำหรับให้ผู้คนมาสักการะบูชา เป็นสาเหตุให้สถาปัตยกรรมแบบก็องเก้นสึคุริ (หรือบ้างก็เรียกว่า อิชิโนะมะสึคุริ) แพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ลองสังเกคงานประติมากรรมอันแสนละเอียดยิบย่อยตามตัวอาคารที่ลงรักเคลือบสีสันหลากหลายอันแสนงดงาม รอบๆเรือนเทวาลัยคุณจะพบกับ "ใบอาโออิกลับหัว" หรือ "ซากาสะอาโออิ" (逆さ葵 / Sakasa Aoi) ที่เป็นตราประจำตระกูลโทคุงาวะลายใบอาโออิสามใบ (三つ葉葵 / Mitsuba Aoi) วางกลับหัวกลับหางค่ะ

เครื่องรางของศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

เครื่องรางของศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

ในบรรดเครื่องรางของศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู ที่สะดุดตากันมากที่สุดก็คือ "ฉุสเซะโอมาโมริ" (出世御守 / Shusse Omamori) หรือแปลคร่าวๆได้ว่า "เครื่องรางประสบความสำเร็จ" ค่ะ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยการนำเอาดาบเล่มโปรดของอิเอยาสุ "โซฮายะโนะสึรุกิ" "Sohaya no Tsuruki" และชุดเกราะหมวกใบเฟิร์นโค้ง (歯朶具足 / Shida Gusoku) ที่ใช้สวมออกรบในยุทธการทุ่งเซคิกาฮาระมาใช้เป็นลวดลายค่ะ เรายังแนะนำ "เค็งโคโชจุโอมาโมริ" (健康長寿御守 / Kenko Choju Omamori) หรือ "เครื่องรางอายุมั่นขวัญยืน" ซึ่งเป็นความพิเศษของอิเอยาสุที่ถือว่ามีอยู่ยืนมากในสมัยเอโดะค่ะ!

"เทศกาลประจำปี" (御例祭 /โกะเรไซ) เทศกาลขึ้นชื่อของศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

เทศกาลจัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายนซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ โทคุงาวะ อิเอยาสุ ค่ะ ภายในงานมีการถวาย "ซานบันดาเตะ ชินเซ็น" (三品立神饌 / Sanbandate Shinsen อาหารถวายเทพจากสามแหล่ง อันได้แก่ ผืนป่า ผืนไร่นา และผืนน้ำ) เป็นเครื่องบูชา ซึ่งมีประมาณ 50 รายการ เช่น ข้าวแดง และอาหารจากทะเลต่างๆ และ "พิธีถวายของแด่เทพ" (神供進献の儀 / Jingu Shinken no Gi) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการถวายผักและขนมหวานต่างๆในสมัยเอโดะ และอื่นๆค่ะ งานเทศกาลนี้เป็นที่สนใจจนกลายเป็นข่าวท้องถิ่นทุกปีค่ะ

การเดินทางไปยังศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

การเดินทางไปยังศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู

มีเส้นทางที่ใช้กระเช้าลอยฟ้า "Nippondaira Ropeway" ของการรถไฟชิสึโอกะ (静岡鉄道 / Shizuoka Tetsudo หรือเรียกย่อๆว่า ชิสึเท็ตสึ Shizutetsu) และเส้นทางเดินจากเชิงเขาคุโนค่ะ

1. เส้นทางที่ใช้เส้นทางกระเช้าลอยฟ้า Nihondaira Ropeway ของการรถไฟชิสึโอกะ

สถานี JR Shizuoka→[รถบัส (สาย Shizutetsu Just Line)] ประมาณ 50 นาที→Nippondaira→[กระเช้าลอยฟ้า] 5 นาที→ภูเขาคุโน

2. เส้นทางเดินจากเชิงเขาคุโน

สถานี JR Shizuoka→[รถบัส (สาย Shizutetsu Just Line)] ประมาณ 50 นาที→Kunozan-shita→[เดิน] 20 นาที→ภูเขาคุโน

เกี่ยวกับศาลเจ้า

 • ปีก่อตั้งศาล… ปีค.ศ. 1617
 • เทพประจำศาล…โทคุงาวะ อิเอยาสุ (徳川家康公 / Tokugawa Ieyasu)
 • งานเทศกาลหลัก…เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (春季大祭 17 กุมภาพันธ์) เทศกาลประจำปี (御例祭 17 เมษายน) เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง (秋季大祭 17 ตุลาคม) เทศกาลวันเกิด (誕辰祭 26 ธันวาคม) เป็นต้น

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

 • ชื่อสถานที่: ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู (久能山東照宮 / Kunozan Toshogu)
 • ที่ตั้ง: 390 Negoya, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 〒422-8011
 • Wi-Fi: เชื่อมต่อได้เฉพาะที่หน้าฝ่ายธุรการของศาลเจ้า
 • ภาษา: มีแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลี จีนแผ่นดินใหญ่ จีนไต้หวัน อิตาลี และไทย นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง "แท็กต้อนรับ" (おもてなしタグ / Omotenashi Tag) ภายในบริเวณซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนเพื่อดูคำอธิบายเป็นภาษาต่างประเทศได้ (อังกฤษ จีนแผ่นดินใหญ่ จีนไต้หวัน ฝรั่งเศส สเปน ไทย เกาหลี และเวียดนาม)
 • การซื้อตั๋ว: เฉพาศาลเจ้าอยู่ที่ 500 เยนสำหรับผู้ใหญ่และ 200 เยนสำหรับเด็ก ตั๋วคอมโบสำหรับเข้าชมทั้งศาลเจ้าและพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ 800 เยนสำหรับผู้ใหญ่และ 300 เยนสำหรับเด็ก
 • เวลาทำการ: 9.00 - 17.00 น.
 • วันหยุดประจำ: ไม่มีวันหยุด

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend