นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าทุกท่าน

กรุณาอ่านนโยบายต่อไปนี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับ FUN! JAPAN (“FUN! JAPAN” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา”) เมื่อคุณได้ใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงในข้อความนี้และยินยอมที่จะรับบริการของพวกเรา ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ให้เป็นประโยชน์

1. วัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การให้บริการของ FUN! JAPAN จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "วัตถุประสงค์ในการใช้งาน")

(1) การใช้งานในฐานะสมาชิกของการบริการ

 • การยืนยันตัวตนก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบและการแสดงข้อมูลการเป็นสมาชิกในแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการในฐานะสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนรับการบริการ

(2) การติดต่อทางธุรกิจที่ดำเนินการโดยการบริการของ FUN! JAPAN

 • การดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมชิงรางวัลและอื่น ๆ การสนับสนุนสำหรับข้อซักถามของคุณ หรือข้อซักถามที่เราถามคุณ รวมไปถึงการบริการในการติดตามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ

(3) การโฆษณา โปรโมชั่น และการตลาดสำหรับการบริการ

 • การให้ข้อมูล เช่น นิตยสารทางอีเมลสำหรับลูกค้า
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล จดหมายหรือโทรศัพท์
 • การจัดทำเนื้อหาและโฆษณาใหชม .ในลักษณะตามแต่ละบุคคล โดยอ้างอิงจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ งานอดิเรก ความชื่นชอบ รวมถึงประวัติการซื้อและประวัติการเข้าชมเว็บไซต์การให้บริการของ FUN! JAPAN
 • การพัฒนาการให้บริการใหม่ ๆ และการปรับปรุงการบริการที่มีอยู่เดิม โดยการวิเคราะห์จากการใช้บริการ FUN! JAPAN ของคุณ
 • การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการบริการผ่านทางแบบสอบถาม แคมเปญ การแสดงความคิดเห็นและอื่น ๆ

(4) การให้การสนับสนุนสำหรับข้อซักถามของคุณ

 • การให้การสนับสนุนสำหรับข้อซักถามของคุณที่เกี่ยวกับการให้บริการของ FUN! JAPAN ผ่านทางอีเมล จดหมายและอื่น ๆ

(5) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ FUN! JAPAN

 • การใช้งานซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กับการบริการของ FUN! JAPAN ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ (1) ถึง ข้อ (4) ข้างต้น

(6) การจัดหาให้กับผู้ให้บริการ

 • การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการ ตามข้อ “3. การให้และการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล"

(7) เบ็ดเตล็ด

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับการให้บริการแต่ละบุคคล ในกรณีนี้ จะมีการการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ของการให้บริการแต่ละบุคคล

2. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการต่าง ๆ เราจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราดังต่อไปนี้ โปรดเข้าใจว่าในขณะที่บางข้อมูลอาจเป็นทางเลือกที่คุณสามารถให้หรือไม่ให้ได้ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถเสนอการให้บริการหรือตอบสนองต่อข้อซักถามอันเนื่องมาจากขาดข้อมูลทางเลือกดังกล่าว เหล่านี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับเนื้อหาจำเพาะของข้อมูล

(1) ข้อมูลที่คุณให้

 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ รวมถึงชื่อของคุณ เพศ วันเกิด ที่อยู่ ภาษา ศาสนา ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลของโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ปัจจุบันของคุณ และคำตอบในแบบสอบถาม

(2) ข้อมูลที่ได้รับในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณสมัครชิงรางวัลหรือการติดต่อทางธุรกิจอื่นที่จัดโดยการให้บริการของ FUN! JAPAN และข้อมูลการบันทึกการติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น
 • ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ให้เมื่อคุณตอบคำถาม กรอกแบบสอบถาม เข้าร่วมในแคมเปญ แสดงความคิดเห็น ให้คะแนนการให้บริการและอื่น ๆ ให้กับหรือกับการให้บริการของ FUN! JAPAN หรือผู้ให้บริการโดยอีเมลหรือโดยวิธีการอื่น ๆ

(3) ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้

 • ข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP และหมายเลขรุ่นเทอร์มินัลของมือถือเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าถึงอินเตอร์เน็ต รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณที่ใช้เข้าถึง
 • ข้อมูลที่ได้รับเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เช่น ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ของคุณ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมทั้งหน้า (URL) ที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเข้าชม และผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าชมหรือค้นหา
 • นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่คุณใช้บริการแบบกลุ่มของเรา เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับโดยการใช้คุ๊กกี้หรือเทคโนโลยีเว็บบีคอน
 • เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลที่ให้ข้างต้นจะมีการจัดการอย่างเหมาะสมและเก็บรักษาตามข้อ "4 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่างหลังจากที่มีการส่งข้อมูลที่ให้ออกไปนอกประเทศไทย

3. การให้และการมอบความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ FUN! JAPAN เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น และจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมของคุณ เว้นแต่มีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดให้กับหรือจัดการโดยบุคคลที่สามในจำนวนหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ เราได้กำหนดเงื่อนไขในข้อตกลงกับบุคคลที่สามว่าจะมีการดูแลและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันภายใต้นโยบายนี้และการระบุตัวตนของบุคคลที่สามดังกล่าวและการจัดการโดยบุคคลที่สามดังกล่าวได้รับการรับรองว่ามีความเหมาะสม

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้หรือมอบให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ “1. วัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล”
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ “2. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล"
(3) ขอบเขตของผู้ใช้งานร่วมกันจะถูกจำกัดต่อผู้ให้บริการที่ต้องการข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามหน้าที่ของพวกเขา
(4) ช่องทางและวิธีการของการให้และการแบ่งปันข้อมูล คือการใช้สื่ออนาล็อก ทั้งโดยการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระดาษ ซีดีรอม หรือสื่อที่จัดการโดยการให้บริการนี้
(5) หากคุณร้องขอให้มีการยกเลิกการจัดให้และ/หรือแบ่งปันข้อมูล กรุณาดูและดำเนินการตามข้อ “5. การแจ้งเตือน การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการระงับการใช้งานชั่วคราว การยกเลิก การยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม”

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมและมีเหตุผลจากมุมมองด้านการจัดการและด้านเทคนิค ที่จะปกป้อง จัดการอย่างเหมาะสมและป้องกันการเปิดเผย การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล เราให้สัญญาว่าจะจัดการและปกป้องการเก็บรวบรวม การใช้งานและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดภายในขอบเขตของการให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยยึดตามทิศทางและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Fun Japan Communications co.,LTD. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทการจัดการ

5. การแจ้งเตือน การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการระงับการใช้งาน การยกเลิก การยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

 • คุณอาจแจ้งเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานของคุณ และร้องขอในเรื่องของการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบหรือการยกเลิก การระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามผ่าน "Contact Us" หากคุณลืมรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของคุณ กรุณาดูที่หน้า FAQ
 • ตามขั้นตอนของการลบหรือการยกเลิก คุณอาจดำเนินการด้วยตนเองบนหน้า FAQ หรือเราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณผ่าน "Contact us" โดยระงับการใช้งานการให้บริการหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการ
 • หากคุณต้องการให้เรายุติการใช้บริการของคุณหรือยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ คุณอาจถูกจำกัดการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้เข้าระบบเป็นเวลานาน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกลบหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • FUN! JAPAN อาจเก็บข้อมูลสำรองในกรณีของการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดของมนุษย์ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ คุณไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ เพื่อรับรองข้อมูลสำรองเนื่องจากสภาพของขั้นตอน
 • โดยการใช้บริการ คุณกำลังยอมรับการให้ข้อมูลตามข้อ “5. การแจ้งเตือน การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการยกเลิกการใช้งาน การยกเลิก การยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม”

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

การบริการของเราคุ้มครองข้อมูลของผู้เยาว์เหมือนกับการจัดการของผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 15 ปี อาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

7. ติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาดูที่หน้าการให้ความช่วยเหลือ

8. การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

 • การบริการของ FUN! JAPAN อาจขอความร่วมมือจากคุณในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการรักษาความปลอดภัย การให้บริการของ FUN! JAPAN ใช้เทคโนโลยี SSL (เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อคุณเข้าสู่ข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตน เพื่อป้องกันข้อมูลจากการสกัดกั้น การแทรกแซงหรือการดัดแปลง
จบ