คู่มือแนะนำสิ่งน่าสนใจประจำวัดชินยาคุชิจิในนาระโดยละเอียด

  • 10 กรกฎาคม 2019
  • 13 สิงหาคม 2019
  • FUN! JAPAN Team

คู่มือแนะนำสิ่งน่าสนใจประจำวัดชินยาคุชิจิในนาระโดยละเอียด

วัดชินยาคุชิจิ (新薬師寺 / Shin Yakushi-ji) ในนาระ ตั้งอยู่บริเวณริมสวนสาธารณะนาระ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องรูปปั้นท่ายืนของมหายักษ์เสนาบดีสิบสองตนผู้พิทักษ์พระประธาน พระยาคุชิเนียวไร บริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์แบบชนบทบรรยากาศเงียบสงบ ดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงก็มีความสวยงามและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมในช่วงฤดูท่องเที่ยวชมสิ่งทั้งสองนั้นค่ะ

เกี่ยวกับวัดชินยาคุชิจิ

เกี่ยวกับวัดชินยาคุชิจิ

ในปีค.ศ. 747 (ปีเท็มเปียว 天平 ที่ 19) จักรพรรดินีโคเมียว (光明皇后 / Empress Komyo) ได้มีประสงค์จะสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลขอพรให้ช่วยรักษาโรคพระจักษุของจักรพรรดิโชมุ (聖武天皇 / Emperor Shomu) เดิมทีเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีพระถึง 1,000 รูปอาศัยอยู่ แต่ได้ประสบฟ้าผ่าและพายุไต้ฝุ่นในสมัยเฮอันและสูญเสียอารามส่วนใหญ่ไป ปัจจุบันเหลือเพียงอุโบสถหลักที่ยังคงสภาพเดิมนับจากสมัยก่อตั้งวัด ภายในบริเวณนั้นมีสมบัติชาติ 13 อย่าง ได้แก่ อุโบสถหลัก พระพุทธรูปยาคุชิเนียวไร (薬師如来 / Yakushi Nyorai พระไภษัชยคุรุ) และรูปปั้นมหายักษ์เสนาบดีสิบสองตนในท่ายืน 11 ตน และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ 4 อย่าง อันได้แก่ หอระฆัง (鐘楼 โชโร) ประตูทิศใต้ (南門 มินามิมง) ประตูตะวันออก (東門 ฮิกาชิมง) และหอจิโซโด (地蔵堂 หอพระกษิติครรภ) ค่ะ

สิ่งน่าสนใจในวัดชินยาคุชิจิ

สิ่งน่าสนใจในวัดชินยาคุชิจิ

จุดน่าสนใจก็คือ "อุโบสถหลัก" ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยเท็มเปียว (天平 / Tempyo) ตั้งอยู่ตรงหน้าทันทีที่เดินเข้าผ่านประตูทิศใต้ มันเป็นอาคารที่แสดงสภาพคงเดิมเหมือน ณ เวลาที่เพิ่งสร้างเสร็จ เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างเรียบง่ายเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ แต่แนวลาดชันของชั้นหลังคานั้นก็มีความสวยงาม นอกจากนี้คุณยังสามารถชมรูปปั้นของขุนศึกสิบสองราศีในอุโบสถหลักได้ค่ะ บนฐานปูนพลาสเตอร์วงกลมสีขาวที่สูงประมาณ 90 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9 เมตรนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์พระประธาน พระไภษัชยคุรุ และมีรูปปั้นของมหายักษ์เสนาบดีสิบสองตนยืนล้อมรอบ รูปปั้นของมหายักษ์เสนาบดีสิบสองตนนั้นเป็นรูปปั้นขนาดเท่าคน 12 รูปซึ่งแสดงสีหน้าท่าทางอันเกรี้ยวกราดดุดัน อย่างเช่น บาซาระ (伐折羅 วัชระ) อนิระ (頞儞羅 อนิละ) และไฮระ (波夷羅 ปัชระ) เป็นต้น ยืนรอบล้อมเพื่อคุ้มกันพระไภษัชยคุรุ นอกจากจะมีขนาดใหญ่เท่าคนแล้ว ยังรู้สึกราวกับมีชีวิตจริงๆที่เผลอๆจะขยับตัวออกมาปราบคนพาลได้เลยทันทีเชียวแหล่ะค่ะ

พระประธาน พระไภษัชยคุรุปางนั่งนั้น หล่อเป็นเนื้อเดียวสูงประมาณ 190 ซม. มือซ้ายมีถ้วยยาและมีพระเนตรที่เบิกกว้างเป็นเอกลักษณ์สะดุดตา เนื่องจากพระเนตรที่สวยงามนั้นเอง ผู้คนหลายต่อหลายคนก็ยังคงมาอธิษฐานเพื่อรักษาโรคตากันที่นี่ค่ะ หอระฆังที่สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระและประตูทิศใต้อันสง่างามก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกันค่ะ

การเดินทางไปยังวัดชินยาคุชิจิ

การเดินทางไปยังวัดชินยาคุชิจิ

จากสถานี JR "Nara" ให้ขึ้นรถบัส "Nara Kotsu (62) to Yamamura-cho" (奈良交通(62)山村町行き) หรือ "(2) City Loop / Outer Loop" ((2) 市内循環・外) ประมาณ 15 นาทีลงที่ป้ายรถบัส "Wariishi-cho" กรณีที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจากสถานี JR Nara หรือสถานี Kintetsu Nara

ข้อมุลสถานที่แนะนำ

  • ชื่อสถานที่: วัดชินยาคุชิจิ (新薬師寺 / Shin Yakushi-ji Temple)
  • ที่ตั้ง: 1352 Takabatake Fukuin-cho, Nara-shi. Nara 〒630-8301
  • ภาษา: มีแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษ ณ สถานที่จริง
  • การซื้อตั๋ว: 600 เยน
  • เวลาเข้าชม: 9.00 - 17.00 น.
  • วันหยุดประจำ: ไม่มีวันหยุด

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend