คู่มือแนะนำสิ่งน่าสนใจประจำศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะในจังหวัดวาคายาม่า

คู่มือแนะนำสิ่งน่าสนใจประจำศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะในจังหวัดวาคายาม่า

ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะ (熊野那智大社 / Kumano Nachi Taisha) ตั้งอยู่ในจังหวัดวาคายาม่า เป็นหนึ่งในคุมาโนะซานซัง (熊野三山 / Kumano Sanzan สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สามแห่งของคุมาโนะ) และมีต้นกำเนิดจากความเชื่อเรื่องการบูชาน้ำตกนาจิ (那智の滝 / Nachi no Taki) ยังเป็นที่รู้จักกันฐานะเทพเจ้าแห่งการผูกดวงซึ่งไม่เพียงเฉพาะมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นวังเทวาที่ผูกความปรารถนาไปสู่ผลอันพึงประสงค์ด้วยค่ะ งั้นเรามาดูกันว่าศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ!

ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะ คือ?

ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะ คือ?


ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะ คือ?
ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะนาจิไทฉะ คือ?

หนึ่งในสามภูเขาแห่งคุมาโนะ ต้นกำเนิดแห่งความเชื่อและศรัทธาก็คือน้ำตกนาจิ น้ำตกนาจิซึ่งสามารถมองเห็นได้จากทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้นั้น ได้รับการเคารพบูชาในฐานะเทพเจ้ามานับแต่สมัยโบราณ และเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าผู้ก่อตั้งประเทศ "โอคุนินุชิโนะมิโกโตะ" (大国主命 / Okuni-nushi no Mikoto) ค่ะ มีการกล่าวกันว่า ศาลเจ้าได้ถูกย้ายไปยังสถานที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งคุณสามารถมองเห็นน้ำตกนาจิได้เมื่อประมาณ 1,700 ปีที่แล้วค่ะ เรือนหลัก (本殿 / Honden) ที่ตั้งอยู่หลังจากปีนบันไดหิน 473 ขั้นไปนั้นนอกจากเทพหลักประจำศาล คุมาโนะฟุสุมิโนะโอคามิ (熊野夫須美大神 / Kumano Fusumi no Okami เชื่อว่าเป็นองค์เดียวกับเทวีอิซานามิโนะมิโกโตะ) ยังบูชาเทพเจ้าอีก 12 องค์ ในเรือนสมบัติซึ่งอยู่ภายในเขตศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงสิ่งของที่ขุดพบจากเนินเก็บพระสูตรนาจิ (那智経塚 / Nachi Kyozuka) และเอกสารจากศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ) เป็นต้นค่ะ

สิ่งน่าสนใจแห่งศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ อย่างที่ 1: เรือนเทวาลัย

เรือนเทวาลัยตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 330 ม. มีเทพองค์หลักประจำศาลคือ คุมาโนะฟุสุมิโนะโอคามิ หรือที่เรียกในนามอื่นว่า อิซานามิโนะมิโกโตะ (伊弉冉尊 / Izanami no Mikoto) และยังบูชาเทพองค์ต่างๆอีกหลายองค์ กล่าวกันว่า เรือนที่เป็นที่สถิตบูชาเทวีคุมาโนะฟุสุมิโนะโอคามินั้นคือเรือนที่ 4 จากทางขวาค่ะ เทวีคุมาโนะฟุสุมินั้นได้รับการบูชาในฐานะเทวีผู้ดูแลการเกษตร การป่าไม้  การประมง และการจับปลา และยังเป้นเทวีแห่งการผูกดวงความรัก และการทำความปรารถนาให้เป็นไปตามที่หวังค่ะ

เรือนเทวาลัยแต่ละเรือนนั้นทำด้วยสถาปัตยกรรมทรงคุมาโนะ (熊野造り / Kumano-zukuri) ซึ่งด้านหลังของทางเข้าด้านหน้าจะมี "ชิโทมิ" (蔀戸 / Shitomi) ซึ่งเป็นบานลูกกรงลายตาข่ายทำด้วยไม้ซึ่งเปิดและปิดโดยแขวนในแนวนาบ และมีประตูตาข่ายอยู่ทางฝั่งซ้ายมือ เรือนเทวาลัยเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นมรดกโลกและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติค่ะ

สิ่งน่าสนใจแห่งศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ อย่างที่ 2: ยาตะการาสุและคาราสุอิชิที่มิอะกาตะฮิโกะฉะในพื้นที่ศาลเจ้า

สิ่งน่าสนใจแห่งศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ อย่างที่ 2: ยาตะการาสุและคาราสุอิชิที่มิอะกาตะฮิโกะฉะในพื้นที่ศาลเจ้า
สิ่งน่าสนใจแห่งศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ อย่างที่ 2: ยาตะการาสุและคาราสุอิชิที่มิอะกาตะฮิโกะฉะในพื้นที่ศาลเจ้า


สิ่งน่าสนใจแห่งศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ อย่างที่ 2: ยาตะการาสุและคาราสุอิชิที่มิอะกาตะฮิโกะฉะในพื้นที่ศาลเจ้า

ยาตะการาสุ (八咫烏 / Yatagarasu) เป็นนกกาสามขาในตำนานซึ่งเป็นคนส่งสารของเหล่าทวยเทพแห่งคุมาโนะค่ะ ถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการนำทางที่ช่วยนำไปสู่ทางที่ดีกว่า ได้รับการบูชาไว้ที่ศาลย่อยมิอะกาตะฮิโกะฉะ (御縣彦社 / Miagata Hikosha) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะค่ะ ซึ่งที่ด้านหน้ายังมีรูปปั้นสำริดของยาตะการาสุด้วยค่ะ และที่ด้านหน้าเรือนหลักก็ยังมีหินที่เรียกว่า "คาราสุอิชิ" (烏石 / Karasu-ishi) ซึ่งกล่าวขานกันว่าเป็นจุดที่ยาตะการาสุลงมาพักหลังจากที่บินนำทางให้เทพได้เดินทางไปยังดินแดนคาชิฮาระ (橿原 / Kashihara) ในนาระค่ะ

สิ่งน่าสนใจแห่งศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ อย่างที่ 3: ต้นการบูรศักดิ์สิทธิ์อายุ 850 ปีที่สามารถไปลอดผ่านได้

สิ่งน่าสนใจแห่งศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ อย่างที่ 3: ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อายุ 850 ปีที่สามารถไปลอดผ่านได้

ถัดจากเรือนสักการะมีต้นการบูรอายุประมาณ 850 ปีที่มีบริเวณโคนต้นเป็นรูกลวงขนาดใหญ๋ซึ่งกล่าวขานกันว่าถูกปลูขึ้นโดยขุนศึกแห่งสมัยเฮอัน ไทระโนะชิเกะโมริ (平重盛 / Taira no Shigemori) หากคุณลอดผ่านรูกลวงที่โคนต้น ว่ากันว่าจะได้รับพรให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการไปลอดดู อย่าลืมซื้อแผ่นป้ายขอพรแบบโกมากิ (護摩木 / Goma-ki)  (ราคา300 เยน) ใส่ความปรารถนาลงไปแล้วนำติดตัวไปลอดนะคะ

ของน่าซื้อที่คุมาโนะนาจิไทฉะ! มาเปิดดวงกันด้วยเครื่องราง!

ของน่าซื้อที่คุมาโนะนาจิไทฉะ! มาเปิดดวงกันด้วยเครื่องราง!
ของน่าซื้อที่คุมาโนะนาจิไทฉะ! มาเปิดดวงกันด้วยเครื่องราง!
ของน่าซื้อที่คุมาโนะนาจิไทฉะ! มาเปิดดวงกันด้วยเครื่องราง!
ของน่าซื้อที่คุมาโนะนาจิไทฉะ! มาเปิดดวงกันด้วยเครื่องราง!

ภายในบริเวณศาลเจ้ายังมีต้นซากุระสองต้นซึ่งเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัดวาคายาม่า และได้รับความรักใคร่จากผู้มาสักการะมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะ เครื่องราง "ซากุระมุสุบิโอมาโมริ" (さくら結守 / Sakura Musubi Omamori) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นซากุระทั้งสองต้นและเชื่อกันว่าช่วยให้มีดวงเรื่องความสัมพันธ์ดีขึ้นนั้น สามารถเช่าบูชาได้ในราคา 800 เยน นอกจากนี้ยังมี "โคโดโมะโอมาโมริ" (子供守 / Kodomo Omamori) ราคา 800 เยนที่มีลวดลายเป้นยาตะการาสุ "เครื่องรางนำชัย" 800 เยนสำหรับช่วยให้สิ่งต่างๆและการแข่งขันเป็นไปในทิศทางที่ดี และ "ชินเด็นโอมาโมริ" (神殿守 / Shinden Omamori) 1,000 เยนซึ่งเป็นเครื่องรางคล้ายเรือนเทวาลัยขนาดย่อม เป็นต้นค่ะ เช้าไปเป็นระลึกของการมาสักการะเยี่ยมชมได้นะคะ

เกี่ยวกับศาลเจ้า

 • ปีที่ก่อตั้ง……ค.ศ. 317
 • เทพองค์หลัก……‎เทวี คุมาโนะฟุสุมิโนะโอคามิ (熊野夫須美大神 / Kumano Fusumi no Okami) นามอื่น อิซานามิโนะมิโกโตะ (イザナミノミコト / Izanami no Mikoto)
 • เทศกาลพิธี…เทศกาลเซ็ตสึบุน งานพิธีขับไล่ปีศาจโอนิ (節分祭鬼追い追儺式 / Setsubun Matsuri Oni-oi tsuinashiki) 3 กุมภาพันธ์ เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย (紫陽花祭 / Ajisai-matsuri) วันที่ 14 มิถุนายน เทศกาลพัดนาจิ (那智の扇祭り / Nachi no Ogi Matsuri) 14 กรกฎาคม เทศกาลคันนาเมะ พิธีบูชาเทพ และเทศกาลเฉลิมฉลอง (神嘗祭遙拝式神嘗祭奉祝祭 / Kan'name-sai Yōhaishiki - Kan'name-sai Hōshuku-sai) 17 ตุลาคม และอื่นๆ

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

 • ชื่อสถานที่: ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ (熊野那智大社 / Kumano Nachi Taisha)
 • ที่ตั้ง: 1 Nachisan, Nachikatsuura-cho, Higashimuro-gun, Wakayama 〒649-5301
 • การเดินทาง: ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจากสถานี JR Kii-Katsuura บนสาย JR Kisehon Line โดยรถบัส Kumano Kotsu Bus ไปยังป้ายรถบัส Nachisan นอกจากนี้ยังมีรถบัสด่วนกลางคืนจาก Omiya (จังหวัดไซตะมะ) (รถบัสด่วน Seibu Kanko Bus มีออกเดินทาง 20.50 น. และจะไปถึงKatsuura Onsen ในเวลา 8.10 น. ของวันถัดไป) จากนั้นประมาณ 30 นาทีโดยรถบัสจาก Kii-Katsuura ไปยังป้ายรถเมล์ Nachisan
 • Wi-Fi: สามารถเชื่อต่อกับ Wi-Fi ฟรีของวาคายาม่าได้
 • ภาษา: มีแผ่นพับ ณ สถานที่จริงเป็นภาษาอังกฤษและจีนแผ่นดินใหญ่ให้บริการ
 • การซื้อตั๋ว: 300 เยนสำหรับเรือนสมบัติ
 • วันหยุด: ไม่มีวันหยุด (เรือนสมบัติปิดทุกวันพุธ)
 • เวลาสักการะ-เยี่ยมชม: 7.00 - 16.30 น. (เรือนสมบัติ 8.00 - 16.00 น.)

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend