คู่มือแนะนำวัดโซฟุคุจิในนางาซากิ วัดวาอารามแบบจีนที่มีสมบัติชาติมากมาย!

  • 22 กรกฎาคม 2019
  • 18 สิงหาคม 2019
  • FUN! JAPAN Team

วัดโซฟุคุจิ (崇福寺 / Sofuku-ji Temple) ในนางาซากิ เป็นวัดตามรูปแบบจีนและนอกจากจะมีสมบัติประจำชาติ 2 รายการแล้วยังมีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศอีก 5 รายการ และยังมีสิ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของจังหวัดอีกหลายรายการ จนถูกเรียกว่าเป็นคลังสมบัติแห่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเลยค่ะ

เกี่ยวกับวัดโซฟุคุจิ

เป็นวัดที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพระภิกษุชาวจีนชื่อโชเน็น (超然 / Cho-nen) ในปี 1629 (ปีคันเอ 寛永 ที่ 6) ซึ่งถูกนิมนต์มาตามความปรารถนาของผู้คนจากมณฑลฝูเจี้ยน (福建省 / Fujian) ของจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนางาซากิ มีการกล่าวกันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นในบรรดาวัดแบบจีนทั้งหลายในญี่ปุ่น และยังเป็นที่รู้จักกันในนามวัดฟุคุชูจิ (福州寺 / Fukushu-ji) เพราะมีผู้มีจิตศรัทธาในวัดโซฟุคุจิจำนวนมากที่มีถิ่นกำเนิดในเมืองฝูโจว (福州 / Fúzhōu) ในมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีน "ประตูไดอิปโปมง" (第一峰門 / Dai Ippo Mon) สีแสดแลอุโบสถหลัก "ไดยูโฮเด็น" (大雄宝殿 / Dai Yu Hoden) ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาติ และยังมีอาคารล้ำค่ามากมายเช่น "หอเทศนาธรรม" (護法堂 / Goho-do) ที่มีหอเจ้าแม่กวนอิม (観音堂 / Kannon-do) ตรงกลางและหอระฆัง (鐘鼓楼 / Shokoro) ที่มีระฆังแขวนอยู่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ยิ่งทำให้ดูเป็นวัดในแบบจีนก็คือ การที่มี "ศาลาหม่าโจ้ว" (媽祖堂 / Maso-do) ซึ่งบูชาเทพีจีนในลัทธิเต๋า "หม่าโจ้ว" (媽祖 / Mazu) ซึ่งเป็นเทพีแห่งท้องทะเลและมีผู้คนกราบไหว้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และมีการใช้ภาพค้างคาวมาประดับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งนำโชคในประเทศจีนวาดหรือสลักอยู่ตามบานประตูและที่อื่นๆค่ะ ลองใช้เวลาเดินหารูปค้างคาวต่างๆดูได้นะคะ

สิ่งน่าสนใจในวัดโซฟุคุจิ

สิ่งน่าสนใจหลักๆก็คือ "ประตูไดอิปโปมง" และ "ไดยูโฮเด็น" ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาตินั่นเอง ประตูไดอิปโปมงทำจากไม้ที่ตัดขึ้นรูปเรียบร้อยในเมืองหนิงโป (寧波 / Ningbo) ประเทศจีน บรรทุกลงเรือจำนวนหนึ่งจากจีนในปี 1695 (ปีเก็นโรคุ 元禄 ที่ 8) ขนส่งมายังนางาซากิแล้วประกอบขึ้นเป็นใหม่ที่วัดค่ะ ถือเป็นสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นประตูที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมจีนแบบหมิงและชิง นอกจากนี้ "ไดยูโฮเด็น" เองก็ถูกตัดขึ้นรูปในประเทศจีนและส่งไปยังนางาซากิ แต่เดิมเป็นอาคารหนึ่งชั้นหลังคาชั้นเดียว แต่ต่อมามีการเสริมซ้อนชั้นแบบญี่ปุ่นเพิ่ม สามารถเห็นความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์แบบของสถาปัตยกรรมจีนและญี่ปุ่นได้เลยค่ะ

การเดินทางไปยังวัดโซฟุคุจิ

จากป้ายรถราง "Nagasaki Ekimae" นั่งรถรางที่ไปทาง "Sofuku-ji"  ใช้เวลาประมาณ 12 นาที ลงที่ป้ายจดรถราง "Sofuku-ji" แล้วเดินประมาณ 3 นาที

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

  • ชื่อสถานที่: วัดโซฟุคุจิ (崇福寺 / Sofuku-ji Temple)
  • ที่ตั้ง: 7-5 Kajiya-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki 〒850-0831
  • การเดินทาง: ลงที่ป้ายจดรถราง "Sofuku-ji" แล้วเดินประมาณ 3 นาที
  • การซื้อตั๋ว: 300 เยน
  • เวลาเข้าชม: 8.30 - 17.00 น.
  • วันหยุดประจำ: ไม่มีวันหยุด

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend