อาสนวิหารโออุระ โบสถ์มรดกโลกอันเก่าแก่ในนางาซากิ! สิ่งน่าสนใจของที่นี่คืออะไร? ไปหาคำตอบกัน!

  • 19 กรกฎาคม 2019
  • 18 สิงหาคม 2019
  • FUN! JAPAN Team

อาสนวิหารโออุระ โบสถ์มรดกโลกอันเก่าแก่ในนางาซากิ! สิ่งน่าสนใจของที่นี่คืออะไร? ไปหาคำตอบกัน!
© NPTA (สมาคมการประชุมและการท่องเที่ยวจังหวัดนางาซากิ)

อาสนวิหารโออุระ (大浦天主堂 / Oura Tenshudo) ในนางาซากิ เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ทำด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2018 และกลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากค่ะ เป็นโบสถ์ที่ออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสและสร้างโดยคนญี่ปุ่น ตัวโบสถ์ภายนอกเปลี่ยนจากไม้เป็นอิฐแต่พื้นผิวถูกฉาบด้วยปูนปลาสเตอร์สีขาวและมีบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน

เกี่ยวกับอาสนวิหารโออุระ

เกี่ยวกับอาสนวิหารโออุระ
© NPTA (สมาคมการประชุมและการท่องเที่ยวจังหวัดนางาซากิ)

เป็นโบสถ์วิหารสถาปัตยกรรมกอธิคซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปในยุคกลาง ออกแบบและสร้างโดย Bernard-Thadée Petitjean มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสในปี 1864 โดยถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยเอโดะเพื่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนิคมชาวต่างชาตินางาซากิในอำเภอเมืองนางาซากิ เป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงสภาพดีอยู่ในญี่ปุ่นและถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาติอีกด้วย ในปีค. ศ. 2018 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในบัญชี "มรดกที่เกี่ยวข้องกับคริสตังที่ซ่อนเร้นแห่งนางาซากิและภูมิภาคอามาคุสะ" (長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 / Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region)

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ "การพบตัวผู้มีจิตศรัทธา" ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาในเมืองนางาซากิได้สารภาพว่าพวกเขาเป็น "ผู้ที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์" หลังจากที่แอบแฝงซ่อนตัวอยู่เป็นเวลากว่า 250 ปี ภายในบริเวณโบสถ์นั้นมี "อดีตวิทยาลัยศาสนศาสตร์ลาติน” (旧羅典神学校 / Former Latin Seminario) และ "อดีตเรือนอาร์คบิชอป" (旧大司教館 / Former Archbishop Hall) ซึ่งถูกเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์คริสตังในเดือนเมษายน 2018 และจัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์ของคริสเตียนที่ซ่อนเร้นจากการกดขี่ของรัฐบาลสมัยเอโดะ นอกจากนี้ยังมี "ร้านโอระโช" (オラショの店 / Orasho no Mise) ที่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนด้วยค่ะ

สิ่งน่าสนใจในอาสนวิหารโออุระ

สิ่งน่าสนใจในอาสนวิหารโออุระ
© NPTA (สมาคมการประชุมและการท่องเที่ยวจังหวัดนางาซากิ)

ไฮไลท์แรกคือกระจกสีในวิหาร ที่ด้านหลังของแท่นบูชาด้านหน้ามีรูปคริสต์ออฟเดอะครอส (十字架のキリスト / Christ of the Cross) ที่ทำด้วยกระจกสี และยังมีกระจกสีหลากสีที่ฝังอยู่ตามทางเดินด้านข้างและหน้าต่างสูง มีกระจกที่ทำขึ้นจากสามช่วงเวลา ได้แก่ กระจกสีที่ทำขึ้นในช่วงเวลาของการบูรณะในปี 1879 กระจกสีที่ทำขึ้นใหม่หลังถูกทำลายโดยระเบิดปรมาณูในปี 1945 และกู้คืนหลังจากจบสงคราม และกระจกที่ทำขึ้นใหม่หลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุพายุไต้ฝุ่นในปี 1990 แม้จะมีสีเดียวกันแต่ถ้าสังเกตที่ความโปร่งใสและเฉดสี คุณจะเห็นว่าแต่ละอันก็แตกต่างกันค่ะ

เพดานเองก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะ ปกติแล้วจะสร้างมาจากการเรียงหินเป็นแนวโค้งโน้มหากัน แต่ที่นี่ใช้วิธีการแบบญี่ปุ่นโบราณ (เพดานแบบ Rib Vault) โดยการโน้มเสาไม้ไผ่เป็นแนวโค้งทำหน้าที่เป็นขื่อและฉาบให้แข็งด้วยปูนปั้นค่ะ

รูปปั้นของพระแม่มารีแห่งญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางของวิหารนั้น ถูกส่งจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ได้ส่งนักเผยแผ่ศาสนาไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมอบให้เป็นของอวยพรในปี 1865 (ปีเคโจ 慶長 ที่หนึ่ง) ซึ่งเป็นปีเดียวกันที่มีการพบตัวผู้ศรัทธา หอระฆังที่อยู่หลังวิหารก็ไม่ควรพลาดค่ะ โดยตั้งอยู่ชั้นบนของอาคารสองชั้น ทำขึ้นในประเทศฝรั่งเศสและบริจาคให้อาสนวิหารโออุระ โดยชาวคาทอลิกจะดังขึ้นสองครั้งต่อวัน ณ เวลา 12.00 และ 18.00 นาฬิกา

การเดินทางไปยังอาสนวิหารโออุระ

การเดินทางไปยังอาสนวิหารโออุระ
© NPTA (สมาคมการประชุมและการท่องเที่ยวจังหวัดนางาซากิ)

จากสถานี JR "Nagasaki" ขึ้นรถราง Nagasaki ที่มุ่งหน้าไปทาง "Sofuku-ji" ใช้เวลา 10 นาที ลงที่ป้าย Shinchi Chukagai และเปลี่ยนไปขึ้นรถที่มุ่งหน้าไปทาง Ishibashi นั่งรถอีกประมาณ 10 นาที ลงที่ป้าย "Oura Tenshudo" และเดินประมาณ 5 นาที หรือ จากสถานี Nagasaki ทางออกทิศใต้ ขึ้นรถบัส Nagasaki ประมาณ 10 นาที ไปลงที่ป้ายรถบัส "Oura Tenshodo-shita" เดินประมาณ 5 นาที หากเดินจากสถานี Nagasaki โดยตรงจะใช้เวลาประมาณ 35 นาที

สุดท้ายนี้ ภายในวิหารไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปและภาพเคลื่อนไหวต่างๆค่ะ

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

  • ชื่อสถานที่: อาสนวิหารโออุระ (大浦天主堂 / Oura Tenshudo)
  • ที่ตั้ง: 5-3 Minami Yamate-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki 〒850-0931
  • การเดินทาง: ลงที่ป้ายรถบัส "Oura Tenshodo-shita" เดินประมาณ 5 นาที
  • ภาษา: มีแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษและเกาหลี
  • การซื้อตั๋ว: 1000 เยน (สามารถเข้าชม "พิพิธภัณฑ์คริสตังอาสนวิหารโออุระ" ได้ด้วย)
  • เวลาเข้าชม: 8.00 - 18.00 น. (แผนกต้อนรับการเข้าสักการะ ปิดหลัง 17.30 น.)
  • วันหยุดประจำ: ไม่มีวันหยุด

คำชี้แจง: สำหรับการถ่ายภาพและนำไปเผยแพร่ ได้รับอนุญาตจากอธิการเจ้าคณะแขวงแล้ว

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend