【Kỳ bí và rùng rợn】Tập 3: Những điều kỳ lạ xảy ra vào ngày lễ Obon

VĂN HÓA

12/12/2020
【Kỳ bí và rùng rợn】Tập 2: Nguồn gốc của lễ Obon

VĂN HÓA

24/11/2020
【Kỳ bí và rùng rợn】Tập 1: Những hiện tượng bí ẩn tại Nhật Bản

VĂN HÓA

02/11/2020
Kỳ bí & rùng rợn: Máy lọc không khí đánh ma?

VĂN HÓA

30/08/2020
Kỳ bí và rùng rợn: Những yếu tố khiến tác phẩm văn học “Quán gọi nhiều món” trở nên đáng sợ

VĂN HÓA

27/07/2020
Kỳ bí và rùng rợn: Đêm nay, điều cô ta thấy sẽ là…

VĂN HÓA

22/02/2019
Kỳ bí và rùng rợn: Câu chuyện sợi chỉ màu trắng

VĂN HÓA

15/02/2019
Kỳ bí và rùng rợn: Những câu chuyện đáng sợ chứa đựng trong bộ truyện “Omusubikororin” – Truyện cổ tích dành cho trẻ em

VĂN HÓA

07/02/2019