Kỳ bí và rùng rợn: Câu chuyện sợi chỉ màu trắng

Vào một ngày nọ....

Có một bé gái nọ đã tự mình xỏ lỗ tai. Sau đó, cô bé phát hiện từ lỗ khuyên đó có một sợi chỉ màu trắng lồi ra ngoài. Hễ kéo sợi chỉ ấy, nó cứ dài ra, dài ra, bỗng nghe tiếng “phựt”, sợi chỉ bị đứt.


Đột nhiên, mọi thứ trước mắt cô bé đều tối đen sầm lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô bé giật mình và thốt lên: “Ai đã tắt hết đèn đi rồi?”

Sợi chỉ đó chính là dây thần kinh thị giác của cô bé.


Mục lục

Survey[Trả lời khảo sát]Hãy trả lời những câu hỏi về du lịch Nhật Bản.Giới thiệu thêm