วันที่ 1 กันยายนเป็น "วันป้องกันภัยพิบัติ" ของญี่ปุ่น ตรงกับวันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโตในปี ค.ศ. 1923

  • 1 กันยายน 2023
  • Asami Koga
  • Mon

วันที่ 1 กันยายนเป็น วันป้องกันภัยพิบัติ ของญี่ปุ่น ตรงกับวันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโตในปี ค.ศ. 1923

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออก และพฤติกรรมของคนญี่ปุ่นได้รับความสนใจจากทั่วโลก ความสนใจไม่เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่ขอบเขตของความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติครั้งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกิริยาท่าทางที่เหมือนไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติและให้ความเคารพผู้อื่นของคนญี่ปุ่น แม้ว่าจะเผชิญกับภัยพิบัติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ตามค่ะ

พายุไต้ฝุ่น ฝนตกหนัก หิมะตกหนัก น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด... ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย และเนื่องจากญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์อันยาวนาน วันที่ 1 กันยายนของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันป้องกันภัยพิบัติ ในบทความนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดว่า "วันป้องกันภัยพิบัติ" คืออะไรกันค่ะ!

“วันป้องกันภัยพิบัติ” คืออะไร?

วันที่ 1 กันยายนเป็น วันป้องกันภัยพิบัติ ของญี่ปุ่น ตรงกับวันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโตในปี ค.ศ. 1923

ญี่ปุ่นมีพื้นที่ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร หรือเพียง 0.28% ของพื้นที่โลก แต่เป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่นหลายครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นประเทศเกาะ จึงมีความเสี่ยงต่อสึนามิเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ

เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงภัยพิบัติต่างๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการอพยพและลดความเสียหายในกรณีเกิดภัยพิบัติ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1960 (ปีโชวะที่ 35) ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 1 กันยายนเป็นวันป้องกันภัยพิบัติ โดยกำหนดให้เป็น "วันป้องกันภัยพิบัติ" อนึ่ง วันป้องกันภัยพิบัติไม่ใช่วันหยุดราชการค่ะ

สาเหตุที่วันที่ 1 กันยายน กลายเป็น “วันป้องกันภัยพิบัติ” ก็เนื่องมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตคันโต!?

วันที่ 1 กันยายนเป็น วันป้องกันภัยพิบัติ ของญี่ปุ่น ตรงกับวันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโตในปี ค.ศ. 1923

สาเหตุที่ “วันป้องกันภัยพิบัติ” ถูกเลือกให้ตรงกับวันที่ 1 กันยายน มาจาก “เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต” ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1923 ค่ะ

เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโตเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวที่โจมตีพื้นที่มหานครที่มีความทันสมัย นอกเหนือจากการสังเกตความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับ 6 ในจังหวัดไซตามะ ชิบะ โตเกียว คานากาว่า และยามานาชิ แล้ว แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโตยังเกิดขึ้นจากทางใต้ของฮอกไกโดไปจนถึงภูมิภาคชูโกคุและชิโกกุ ตรวจพบความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับ 5 ถึง 1 เป็นบริเวณกว้าง มันเป็นหายนะที่มีขนาดความเสียหายและผลกระทบทางสังคมที่ไม่มีใครเทียบได้ค่ะ

นอกจากนี้สัปดาห์ที่มี "วันป้องกันภัยพิบัติ" ถูกกำหนดให้เป็น "สัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติ" ด้วยค่ะ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดขึ้นใน "วันป้องกันภัยพิบัติ"

วันที่ 1 กันยายนเป็น วันป้องกันภัยพิบัติ ของญี่ปุ่น ตรงกับวันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโตในปี ค.ศ. 1923

ในช่วงสัปดาห์ป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงในวันป้องกันภัยพิบัติด้วย ก็มักจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ การฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ และการยกย่องผู้คนที่มีคุณประโยชน์อันโดดเด่นในการป้องกันภัยพิบัติค่ะ

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกซ้อมอพยพในโรงเรียนและบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศด้วยค่ะ

การฝึกซ้อมอพยพหลบภัย

การฝึกซ้อมอพยพดำเนินการโดยโรงเรียน บริษัท และองค์กรท้องถิ่นค่ะ

การฝึกซ้อมอพยพคือการฝึกซ้อมในสถานการณ์ที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ภายในอาคาร รับคำอธิบายเส้นทางการอพยพ และทำการจำลองต่างๆ ค่ะ

เนื่องจากภัยพิบัติที่เสี่ยงต่อความเสียหายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค การฝึกซ้อมอพยพจึงดำเนินการไม่เพียงแต่แผ่นดินไหวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสึนามิด้วย ฯลฯ และการฝึกซ้อมดับเพลิงยังดำเนินการเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงอีกด้วยค่ะ

กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวน "เทศกาลป้องกันภัยพิบัติ" ที่ทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่สามารถเจาะลึกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติไปพร้อมๆ กับการสนุกสนานได้ก็ได้เพิ่มมากขึ้น และเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่่มาร่วมงานค่ะ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่คุณสามารถถ่ายภาพที่ระลึกโดยมีรถดับเพลิง รถบันได และรถพยาบาลแสดงเป็นฉากหลัง และสัมผัสประสบการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วยรถจำลองแผ่นดินไหวด้วยค่ะ

ตรวจสอบของป้องกันภัยพิบัติ

วันที่ 1 กันยายนเป็น วันป้องกันภัยพิบัติ ของญี่ปุ่น ตรงกับวันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคคันโตในปี ค.ศ. 1923

อาหารฉุกเฉิน น้ำ ไฟฉาย อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เครื่องสุขภัณฑ์ ถุงนอน วิทยุ และสิ่งของอื่นๆ ที่ใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือใช้เพื่อกลับสู่สภาวะปกติค่ะ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีอาหารฉุกเฉินหลายประเภท และรสชาติก็ดีขึ้น ดังนั้นหากคุณเลือกว่าจะรับประทานอะไรในอาหารประจำวัน ก็สามารถรับประทานได้โดยไม่ยากแม้ว่าจะเกิดภัยพิบัติก็ตามค่ะ

คุณไม่มีทางรู้ว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหน ชาวญี่ปุ่นเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทุกวันโดยมีระบบที่สามารถให้ความรู้ด้านภัยพิบัติอย่างลึกซึ้งในวันป้องกันภัยพิบัติ และรับการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำตั้งแต่อายุยังน้อย

ในญี่ปุ่น มีสุภาษิตที่มักใช้แสดงการเตรียมตัวอย่างรอบคอบว่า "ถ้าคุณพร้อม คุณก็ไม่ต้องกังวล" ความพยายามในแต่ละวันเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับความสงบสุขของคนญี่ปุ่นในกรณีฉุกเฉินค่ะ

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend