วันหยุดประจำชาติญี่ปุ่น "วันขอบคุณแรงงาน" อย่าลืมความรู้สึกขอบคุณซึ่งกันและกัน

  • 23 พฤศจิกายน 2020
  • Monique Lu

วันหยุดประจำชาติญี่ปุ่น วันขอบคุณแรงงาน อย่าลืมความรู้สึกขอบคุณซึ่งกันและกัน

ในสหรัฐอเมริกามีวันหยุดที่เรียกว่า "วันขอบคุณพระเจ้า" หรือ "Thanksgiving Day" ส่วนในญี่ปุ่นก็มีวันหยุดที่คล้ายกันถูกกำหนดขึ้น ซึ่งก็คือ "วันขอบคุณแรงงาน" ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนั่นเองค่ะ แล้วขอบคุณใครกันแน่? คิดว่าตงมีคนที่คิดแบบนี้กันสินะคะ ในที่นี่ เราจะแนะนำที่มาของ "วันขอบคุณแรงงาน" หรือ "Working Thanksgiving Day" กันค่ะ

วันขอบคุณแรงงานคืออะไร? เกี่ยวข้องอะไรกับพิธีนีนาเมะไซ?

วันขอบคุณแรงงานคืออะไร? เกี่ยวข้องอะไรกับเทศกาลนีนาเมะไซ?

แต่เดิมมีต้นกำเนิดมาจากวันเทศกาลที่เรียกว่า "นีนาเมะไซ" ซึ่งเป็นการขอบคุณเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ของธัญพืชทั้งห้าที่ประทานให้ได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวอันดี นีนาเมะไซเป็นธรรมเนียมถวายธัญพืชใหม่ที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนั้นแด่พระเจ้าเพื่อเป็นการขอบคุณที่ประทานให้เก็บเกี่ยวได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญที่ยังคงสืบทอดต่อไปยังราชวงศ์ของจักรพรรดิในฐานะงานพระราชพิธีซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิจะทำการเก็บเกี่ยวและเสวยธัญพืชใหม่ด้วยตัวเองเพื่อเป้นการขอบคุณเทพเจ้าทั้งหลาย อย่างเช่น เทวีสุริยา อามาเทราสุโอมิคามิ เป็นต้น มีการกำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายนเป็นวันหยุดประจำชาติในปี ค.ศ. 1873 ในปัจจุบัน ศาลเจ้าใหญ่ ๆ ทั่วญี่ปุ่นก็จัดพิธี "นีนามะไซ" ด้วย

วันขอบคุณแรงงานคืออะไร? เกี่ยวข้องอะไรกับพิธีนีนาเมะไซ?

ภายหลังสงครามได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วันขอบคุณแรงงาน” ในปี ค.ศ. 1948 เพื่อแยกงานนีนามะไซซึ่งเป็นงานภายในวังออกจากงานพิธีที่สามัญชนจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ "ให้เกียรตฺิแก่การทำงานหนัก ฉลองการผลิต และขอบคุณซึ่งกันและกัน" และได้กลายเป็นวันหยุดประจำชาติของญี่ปุ่น

"วันขอบคุณแรงงาน" ขอบคุณใครในเรื่องอะไร?

วันขอบคุณแรงงาน ขอบคุณใครในเรื่องอะไร?

หากคุณค้นหาความหมายของคำว่า "勤労" (คินโร แปลว่า แรงงาน) ในชื่อวัน คุณจะพบความหมายว่า "ทำงานด้วยแรงกายแรงใจ" และ "ทำงานที่กำหนดตามค่าตอบแทนที่ได้รับ" เดิมทีพิธีนีนามะไซนั้นต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลผลิตเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นธัญพืช แต่ปัจจุบัน ก็ต้องขอบคุณคนที่ทำ "งาน" มากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานให้กับบริษัทหรือคนที่ทำงานบ้านซึ่งไม่ได้สร้างรายได้ก็ตาม

สำหรับคนญี่ปุ่น การมีรู้สึกขอบคุณตลอดเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับคนญี่ปุ่น การมีรู้สึกขอบคุณตลอดเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญ

คนญี่ปุ่นจะพูดว่า "อิทาดากิมัส" (ขอรับประทานนะครับ หรือในภาษาไทยนิยมแปลว่า จะทานแล้วนะครับ) ก่อนกินข้าวและพูดว่า "ขอบคุณที่เลี้ยง" หลังจากที่กินเสร็จ นี่เป็นการขอบคุณผู้คนที่เกี่ยวข้องในมื้ออาหารนั้น ขอบคุณส่วนประกอบอาหาร ความรู้สึกขอบคุณสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับคนญี่ปุ่น การมีรู้สึกขอบคุณตลอดเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญ

"วันขอบคุณแรงงาน" วันที่ 23 พฤศจิกายนเป็นวันขอบคุณซึ่งกันและกันสำหรับความพยายามในทุก ๆ วันพร้อมกับขอบคุณอาหารบนโต๊ะในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นวันหยุดที่ยอดเยี่ยม เราก็หวังว่าการไม่ลืมความรู้สึกขอบคุณและการสื่อสารความรู้สึกที่ "ขอบคุณเสมอ" จะช่วยทำให้เป็นวันที่ความผูกพันระหว่างครอบครัวและคู่ชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะ♪

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend