【Work & Life in Japan Vol. 3】ญี่ปุ่นมีจำนวนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคนงานชาวต่างชาติ!

  • 11 มิถุนายน 2020
  • Monique Lu

เมื่อเร็ว ๆ นี้คุณสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณเดินทางในญี่ปุ่นหรือไม่ หากคุณสังเกตจะเห็นว่ามีพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ สังคมญี่ปุ่นที่เป็นสังคมอนุรักษ์นิยมถูกบังคับให้ค่อยๆพึ่งพาแรงงานของชาวต่างชาติ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดในสถานที่ทำงานของประเทศญี่ปุ่นวันนี้ ครั้งล่าสุดที่ทางทีมงานFUN! JAPAN แนะนำให้ทุกคนรู้จักจำนวนชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นและวิธีการที่ชาวต่างชาติย้ายไปประเทศญี่ปุ่น คราวนี้เรามาพูดถึงชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนคนงานตามประเทศ คุณสมบัติและประเภทของงานกันค่ะ

การเปลี่ยนแปลงจำนวนของแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นในปีที่ผ่าน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนของแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นในปีที่ผ่าน

 ที่มา: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น

ตามสถานะการจ้างงานต่างประเทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2019 จำนวนชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 13.6% จากปีที่แล้วเป็นจำนวน 1.66 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบเจ็ดปีที่ผ่านมา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ยอมรับทรัพยากรมนุษย์จากต่างประเทศที่มีทักษะสูง การยอมรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคผ่านการใช้ระบบฝึกงานทางเทคนิคและสถานการณ์การจ้างงานก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวกันว่าจำนวนแรงงานต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพการพำนักเช่น "ผู้พำนักถาวร" และ "คู่สมรสชาวญี่ปุ่น" กำลังทำงานมากขึ้นเรื่อย ๆ

สัดส่วนของแรงงานต่างชาติจำแนกตามสัญชาติ

สัดส่วนของแรงงานต่างชาติจำแนกตามสัญชาติ

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น

เมื่อแบ่งตามสัญชาติจะเห็นได้ว่าประเทศจีนมีคนงาน 418,327 คนคิดเป็น 25.2% ของจำนวนทั้งหมด ถัดไปประเทศเวียดนามมีคนงาน 401,326 คนคิดเป็น 24.2% ของจำนวนทั้งหมด เพียงแค่สองประเทศแรกก็มียอดจำนวนคนงานเกิน 800,000 คน คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนชาวต่างชาติทั้งหมด ตามด้วยประมาณ 180,000 คนจากประเทศฟิลิปปินส์และประมาณ 135,000 คนจากประเทศบราซิล สามอันดับแรกของประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดต่อปี ได้แก่ ประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้น 26.7% ประเทศอินโดนีเซีย 23.4% และประเทศเนปาล 12.5%

เปอร์เซ็นต์ของแรงงานต่างชาติจำแนกตามสถานภาพการพำนัก

เปอร์เซ็นต์ของแรงงานต่างชาติจำแนกตามสถานภาพการพำนัก

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น

ตามสถานะของถิ่นที่อยู่ผู้พำนักระยะยาวที่มีสถานะ“ ที่อยู่อาศัยตามสถานะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและผู้อยู่อาศัยถาวร” เช่นผู้อยู่อาศัยถาวรคู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่นคู่สมรสหรือบุตรของผู้อยู่อาศัยถาวรเป็นต้น คิดเป็น 32.1% ของจำนวนแรงงานต่างชาติ ถัดมาคือ“ การฝึกงานด้านเทคนิค(Technical Intern Training)” มีจำนวน 23.1%“ คุณสมบัติแบบActivities outside the qualifications” มีจำนวน 22.5% และ“ สถานะที่อยู่อาศัยในสาขาวิชาชีพ / เทคนิค(Residential status in professional / technical fields) ※”มีจำนวน 19.8% ในจำนวนนี้ "การฝึกงานด้านเทคนิค(Technical Intern Training)" เพิ่มขึ้น 24.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ "สถานะที่อยู่อาศัยในสาขาวิชาชีพ / ด้านเทคนิค(Residential status in professional / technical fields) " ก็เพิ่มขึ้น 18.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

※สถานะที่อยู่อาศัยในสาขาอาชีพ / ด้านเทคนิครวมถึง "ศาสตราจารย์", "ศิลปิน", "กิจกรรมทางศาสนา", "นักข่าว", "ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง 1 & 2", "ผู้จัดการธุรกิจ" และ "บริการด้านกฎหมาย / การบัญชี" "ธุรกิจ", "บริการทางการแพทย์", "นักวิจัย", "ผู้สอน", "วิศวกร / ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ / Int'l Services", "Intra-Company Transferee ", "ผู้ให้ความช่วยเหลือ", "ผู้ดูแล", "แรงงานฝีมือ" , "แรงงานที่กำหนด"

จำนวนแรงงานต่างชาติจำแนกตามอุตสาหกรรมการงาน

จำนวนแรงงานต่างชาติจำแนกตามอุตสาหกรรมการงาน

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น

สุดท้ายถ้าเรามองไปที่ปลายทางการจ้างงานของชาวต่างชาติตามอุตสาหกรรมการงานจะเห็นได้ว่า "อุตสาหกรรมการผลิต" มีจำนวนแรงงานชาวต่างชาติที่มากที่สุดจำนวน 483,000 คนคิดเป็น 29.1% จากจำนวนทั้งหมด "การค้าส่งและค้าปลีก" คิดเป็น 12.8% และอุตสาหกรรมที่พักและบริการอาหารสูงถึง 12.5%

สถานที่ทำงาน 3 แหล่งที่เป็นอันตราย (อันตราย สกปรก รุนแรง) เป็นสถานที่ที่คนญี่ปุ่นนิยมสูบบุหรี่มากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่นั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

ดังนั้นด้วยรายได้ที่สูงเช่นนี้ชาวต่างชาติจำนวนมากจึงย้ายออกจากประเทศบ้านเกิดเพื่อมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ในทางกลับกัน มีคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นและใฝ่ฝันที่จะมาใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ครั้งต่อไปFUN! JAPAN ได้ทำแบบสำรวจถามผู้คนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและเราจะอธิบายว่าพวกเขาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไรและเมื่อไหร่ที่พวกเขาสนใจที่ญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend