【Work & Life in Japan Vol.1】ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสังคมญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น

  • 14 พฤษภาคม 2020
  • 1 มิถุนายน 2020
  • Monique Lu

ในยุคโลกปัจจุบัน มีผู้คนจำนวนมากที่กำลังออกจากประเทศของตนเองไปยังต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองของตนเองให้กว้างยิ่งขึ้น เป็นผลให้การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมีการใช้งานทั่วโลก บางคนไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็ได้เลือกที่จะมายังประเทศญี่ปุ่น คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบใดของประเทศญี่ปุ่นที่มีเสน่ห์ต่อสายตาของชาวต่างชาติ อะไรทำให้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ประเทศญี่ปุ่น การใช้ชีวิตและทำงานในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร จากนี้ไป FUN! JAPAN จะทำการวิเคราะห์จากมุมมองที่หลากหลายและพยายามที่จะค้นหาความเป็น "ญี่ปุ่น" ให้กับคุณ ทีนี้มาดูกันก่อนว่ามีชาวต่างชาติเป็นจำนวนเท่าใดที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

การเปลี่ยนแปลงของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงของชาวต่างชาติในปีที่ผ่านมา

 แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น

จากสถิติของสำนักตรวจคนเข้าเมืองในเดือนตุลาคม 2019 กระทรวงยุติธรรมระบุว่าจำนวนชาวต่างชาติ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019 มีจำนวนประมาณ 2.83 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 2.24% ของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่น (ประมาณ 126 ล้านคน) คาดว่าจำนวนประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่นจะลดลงและยังมีประเด็นเรื่องอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนชาวต่างชาติได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลาแปดปีติดต่อกันและได้มีจำนวนของชาวต่างชาติในสังคมญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น 

อัตราส่วนองค์ประกอบของชาวต่างชาติในปีที่ผ่านมา

แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น

ผู้พำนักในต่างประเทศหมายถึงผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษหรือผู้พำนักระยะกลางถึงระยะยาว นอกจากนี้หากเราแยกแยะความแตกต่างของผู้อยู่อาศัยระยะกลางและระยะยาวโดยย่อดังนี้ ผู้อยู่อาศัยถาวร ผู้ที่มาศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ที่มาทำงาน คู่สมรส การฝึกงานด้านเทคนิคและอื่น ๆ อีกมากมาย ในหมู่คนเหล่านี้ มีจำนวนผู้อยู่อาศัยถาวรสูงสุดคือประมาณ 780,000 คน รองลงมาคือการฝึกงานด้านเทคนิคมีประมาณ 370,000 คนและผู้ที่ศึกษาต่อต่างประเทศมีประมาณ 340,000 คน 

นอกจากนี้จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าและพำนักในญี่ปุ่นเพื่อทำงานในช่วงวันหยุดเพิ่มขึ้นทุกปีส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว อย่างไรก็ตามมีเพียงผู้คนที่มาจากประเทศและภูมิภาคที่มีข้อตกลงกับญี่ปุ่นเท่านั้นที่สามารถสมัครได้ ในการทำกิจกรรมเหล่านี้คุณต้องมีวีซ่าสำหรับ "specific activities" ซึ่งเป็นหนึ่งในรายละเอียดของผู้อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาว (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019)

 องค์ประกอบของชาวต่างชาติจำแนกตามสัญชาติและภูมิภาค

องค์ประกอบของชาวต่างชาติจำแนกตามสัญชาติและภูมิภาค

แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น

หากสังเกตจากสัญชาติและภูมิภาคแล้วนั้นจะเห็นได้ว่า ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนมากที่สุด มีประมาณ 790,000 คนคิดเป็น 27.8% ของชาวต่างชาติทั้งหมด ประมาณ 450,000 คนมาจากประเทศเกาหลี ตามด้วย 370,000 คนจากประเทศเวียดนาม สำหรับประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ 12.4% นอกจากนี้จำนวนผู้คนจากประเทศไต้หวันและประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ 60,000 คนและประเทศไทยมีประมาณ 50,000 คน (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2019)

ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ที่ไหนในประเทศญี่ปุ่น

องค์ประกอบของชาวต่างชาติในแต่ละจังหวัด

แหล่งที่มา: กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่น

เมื่อดูจากข้อมูลตามแต่ละจังหวัดจะเห็นได้ว่า จังหวัดที่มีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ได้แก่ โตเกียวคิดเป็น 20.6% ของทั้งหมด จังหวัดไอจิมี 9.6% และจังหวัดโอซาก้ามี 8.7%  ส่วนจังหวัดโตเกียว คานากาว่า ไซตามะ ชิบะและอิบารากิซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของจำนวนภูมิภาคทั้งหมดของคันโต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2019) เมืองใหญ่มักมีความหนาแน่นของชาวต่างชาติที่สูง

เป็นยังไงคเมื่อเห็นได้เห็นจำนวนตัวเลขเหล่านี้ มีชาวต่างชาติในญี่ปุ่นมากกว่าที่คุณคาดไว้ไหมคะ คุณต้องการทราบจุดประสงค์ของการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นหรือไม่? ต่อไปเราจะแนะนำว่าชาวต่างชาตินั้นมีวิธีไหนบ้างที่จะอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้บ้าง อย่าลืมติดตามกันนะคะ

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend