ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะในจังหวัดวาคายาม่า มารับพลังจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยผูกดวงความรักและเครื่องรางกัน!

ด้วยสัญลักษณ์เด่นเป็นเรือนเทวาลัยทาเคลือบด้วยสีแสดอันสดใส และเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคุมาโนะ (熊野神社 / Kumano Jinja) ที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีชื่อเสียงมากในฐานะเทพเจ้าแห่งการผูกดวงความรัก เทพหลักประจำศาลคือเทพคู่สมรส คุมาโนะฮายาทามะดนะโอคามิ (熊野速玉大神 / Kumano Hayadama no Okami เชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกับอิซานากิโนะมิโกโตะ) และ คุมาโนะฟุสุมิโนะโอคามิ (熊野神夫須美大神 / Kumano Fusumi no Okami เชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกับอิซานามิโนะมิโกโตะ) มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์มากมาย เช่น ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวกันช่วยผูกดวงความรักและเครื่องรางที่ค่อยเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กับคนสำคัญของคุณ!

ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะในจังหวัดวาคายาม่า มารับพลังจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยผูกดวงความรักและเครื่องรางกัน!

ศาลเจ้าใหญ่ คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ คือ?

ศาลเจ้าใหญ่ คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ คือ?


ศาลเจ้าใหญ่ คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ คือ?

ศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะ หรือในภาษาญี่ปุ่น คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ (熊野速玉大社 / Kumano Hayadama Taisha) ตั้งอยู่ที่เชิงของยอดเขาชิโฮกามิเนะ (千穂ヶ峰 / Chihogamine) มีแม่น้ำคุมาโนะ (熊野川 / Kumanogawa) ไหลผ่านอยู่ด้านหลัง มีชื่อเสียงจากการที่เป็นหนึ่งในศาลเจ้าใหญ่ทั้งสามที่เรียกรวมกันว่า "คุมาโนะซานซัง" (熊野三山 / Kumano Sanzan ภูเขาทั้งสามแห่งคุมาโนะ) อันได้แก่ "ศาลเจ้าคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ" "ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิไทฉะ" และ "ศาลเจ้าคุมาโนะฮอนกูไทฉะ" ตามตำนานเทพปกรณัมญี่ปุ่น เหล่าทวยเทพแห่งแดนคุมาโนะได้ลงมายังโลกมนุษย์เป้นครั้งแรกที่ภูเขาคามิคุระ (神倉山 / Kamikura-yama) แต่หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาสถิตอยู่ที่นี่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการต้อนรับเหล่าทวยเทพแห่งคุมาโนะนับแต่นั้นมาค่ะ

"ภูเขาก็องเก็น" (権現山 / Gongen-yama (ภูเขาคามิคุระ) ซึ่งเป็นฉากหลังที่สามารถเห็นได้จากภายในบริเวณศาลเจ้า "เกาะมิฟุเนะ" (御船島 / Mifunejima) ที่อยู่ในแม่น้ำคุมาโนะ และ "โอทาบิโช" (御旅所 / Otabisho) ที่พักของเทพหรือศาลเจ้าแบบหาบโอมิโกชิระหว่างทางเวลานำศาลหาบเดินทางหรือเดินขบวนวนรอบเมือง และบริเวณศาลเจ้าทั้งหมดนั้นก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะ

สิ่งน่าสนใจในศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ อย่างที่ 1: "เรือนสักการะ" ที่บูชาเทพประจำศาล และ "ชินมง"

สิ่งน่าสนใจในศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ อย่างที่ 1:

ถัดจากเรือนสักการะ (拝殿 / Haiden) ที่อยู่ตรงหน้านั้น จะแบ่งเป็นเรือนที่หนึ่ง (結宮 / Musubi-no-miya มุสุบิโนะมิยะ) และเรือนที่สอง (速玉宮 / Hayatamagu ฮายาทามะกู) ซึ่งบูชาเทพคู่สมรสซึ่งเป็นเทพหลักประจำศาล เทพฮายาทามะโนะโอคามิและเทวีฟุสุมิโนะโอคามิแห่งคุมาโนะ ทั้งยังมีการกล่าวกันว่า เทพคุมาโนะฮายาทามะโนะโอคามิเป็นร่างอวตารของพระไภษัชยคุรุ (薬師如来 / Yakushi Nyorai ยาคุชิเนียวไร) และ เทวีคุมาโนะฟุสุมิโนะโอคามิเป็นร่างอวตารของพระอวโลกิเตศวรพันกร (千手観音 / Senju Kannon เซ็นจูคันนอน) นอกจากนี้ อีกสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือ ประตูชินมง (神門 / Shinmon) ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าจากทางเดินเข้าด้านหน้า (表参道 / Omotesando) ซึ่งมีการแขวน "ชิเมะนาวะ" (注連縄 / Shimenawa) เชือกที่กั้นระหว่างแดนศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งอัปมงคลค่ะ

สิ่งน่าสนใจในศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ อย่างที่ 2: "นากิโนะไทจุ" ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งชาติ

สิ่งน่าสนใจในศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ อย่างที่ 2:

"นากิโนะไทจุ" (ナギの大樹 / Nagi no Taiju ต้นนากิมหึมา) เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ (ご神木 / Go-shinboku) ที่ว่ากันว่าถูกปลูกโดยไทระโนะชิเกะโมริ (平重盛 / Taira no Shigemori) บุตรชายไทระโนะคิโยโมริ (平清盛 / Taira no Kiyomori) ขุนศึกในช่วงปลายสมัยเฮอัน ต้นไม้นี้มีอายุมากกว่า 1,000 ปีและถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งชาติ เชื่อกันว่าเป้นไม้มงคลที่อำนวยพรในเรื่องความปลอดภัยทางทะเลเพราะต้นนากิมีชื่อพ้องกับคำว่า "凪" (นากิ) ที่หมายถึงสภาพท้องทะเลที่สงบไร้คลื่นลมค่ะ

การเรียงเส้นใบก็มีแต่เส้นแนวตั้งแบบขนานเท่านั้น จากความแข็งแรงดังกล่าวจึงมีการกล่าวกันว่าเป็นเหมือนการเชื่อมผูกดวงเข้าหากัน และก็มีธรรมเนียมที่จะขอนำใบของต้นนากินี้กลับบ้านไปเป็นเครื่องรางกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะ

สิ่งน่าสนใจในศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ อย่างที่ 3: คอลเล็กชั่นสมบัติเทวะโบราณกว่า 1,000 ชิ้น! "พิพิธภัณฑ์สมบัติเทวะ"

สิ่งน่าสนใจในศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ อย่างที่ 3: คอลเล็กชั่นสมบัติเทวะโบราณกว่า 1,000 ชิ้น!

ในพิพิธภัณฑ์สมบัติเทวะ (神宝館 / Shinpo-kanมีสมบัติเทวะโบราณประมาณ 1,200 ชิ้น โดยส่วนใหญ๋เป็นวัตถุที่เชื่อกันว่าถวายให้กับศาลเจ้าโดย อาชิคางะ โยชิมิสึ (足利義満) ในสมัยมุโรมาจิ และอีกหลายชื้นก็ยังถูกกำหนดให้เป็นสมบัติชาติด้วยค่ะ ภายในก็มีสมบัติล้ำค่าอย่าง "รูปแกะสลักชินโซนานาคุ" (神像七躯 / Shinzo Nanaku) รูปปั้นแกะสลักไม้ท่านั่งลงสีที่มีชื่อเสียงมายาวนาน "พัดไซเอะฮิโอกิ" พัดไม้ที่ทำจากไม้หอมฮิโนกิแผ่นบางๆ ตกแต่งด้วยลวดลายบุบผาวิหคทิวทัศน์จันทรา (花鳥風月 / Kachofugetsu คาโจฟูเก็ตสึ ลวดลายมาตราฐานของการประดับต่างๆ) ปิดด้วยทองคำเปลวและเงินเปลว และ "กล่องคิริคาราคุสะมากิเอะเทะบาโกะ" (桐唐草蒔絵手箱 / Kirikarakusamaki Tebako) ภาชนะสำหรับเก็บเครื่องสำอาง เป็นต้นค่พ

เครื่องรางโอมาโมริแห่งศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ

เครื่องรางโอมาโมริแห่งศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ


เครื่องรางโอมาโมริแห่งศาลเจ้าใหญ่คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ

เครื่องรางซึ่งสามารถเปิดเครื่องรางแล้วเขียน "ความรู้สึก" มอบเป็นของขวัญให้กับคนสำคัญได้ ราคา 1,000 เยน ที่เรียกกันว่า "คิสึนะมาโมริ" (きずな守り) เป็นที่รู้จักกันในฐานะเครื่องรางที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันกับคนสำคัญของคุณได้ เพราะใบของต้นนากิศักดิ์สิทธิ์ของคุมาโนะนั้นแข็งแรงไม่ขาดง่ายๆค่ะ ตุ๊กตาประดับป้ายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคุมาโนะฮายาทามะไทฉะ "นากินินเกียว" (なぎ人形 / Nagi Ningyo) ราคา 1,500 เยน ซึ่งทำมาจากผลของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ "นากิ" ก็ช่วยอำนวยพรเรื่องความปลอดภัยภายในครอบครัวและการผูกดวงความรักค่ะ นอกจากนี้ยังมีเครื่องรางเฉพาะของคุมาโนะฮายาทามะไทฉะที่ทำมาจากผลไม้ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ "นากิ" อีกหลายอันค่ะ อย่าง "นากิมาโมริ" (なぎまもり / Nagimamori) 600 เยน "เครื่องรางแบบสร้อยคอ" (ネックレス型お守り / Necklace-gata Omamori) 3,000 เยน และ "เครื่องรางแบบเข็มกลัดเนคไท" (ネクタイピン型お守り / Necktie Pin-gata Omamori) 3,000 เยน เป็นต้นค่ะ

เกี่ยวกับศาลเจ้า

  • ปีที่ก่อตั้ง…ค.ศ. 128 (ปีเคโค 景行 ที่ 58)
  • เทพประจำศาล…เรือนที่หนึ่ง คุมาโนะฟุสุมิโนะโอคามิ (熊野神夫須美大神 / Kumano Fusumi no Okami) เรือนที่สอง คุมาโนะฮายาทามะดนะโอคามิ (熊野速玉大神 / Kumano Hayadama no Okami)
  • งานเทศกาล…เทศกาลคุมาโนะฮายาทามะไทไซ (熊野速玉大祭 / Kumano Hayatama Taisai ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติ) 15-16 ตุลาคม เทศกาลพิธีโอกิทาเตะ (扇立祭 / Ogitate-matsuri)  14 กรกฎาคม พิธีปัดรังควานวันสิ้นปี (大晦日大祓式 / Omisoka Oharae-shiki) เทศกาลข้ามปี (除夜祭 / Joyasai) เทศกาลอัญเชิญวิญญาณลงแผ่นป้าย (神符遷霊祭 / Shinpu Senreisai  31 ธันวาคม

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

  • ชื่อสถานที่: คุมาโนะฮายาทามะไทฉะ (熊野速玉大社 / Kumano Hayadama Taisha)
  • ที่ตั้ง: 1 Shingu, Shingu-shi, Wakayama 〒647-0081
  • การเดินทาง: เดินประมาณ 15 นาทีจากสถานี Shingu บนสาย JR Kisei
  • ภาษา: มีแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษ
  • การซื้อตั๋ว: พิพิธภัณฑ์สมบัติเทวะ 500 เยน
  • วันหยุดประจำ: ไม่มีวันหยุด
  • เวลาเยี่ยมชม-สักการะ: พิพิธภัณฑ์สมบัติเทวะ 9.00 - 16.00 น.

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend