คู่มือแนะนำสิ่งน่าสนใจประจำวัดมุโรจิในพื้นที่มุโร จังหวัดนาระ

 • 11 กรกฎาคม 2019
 • 25 กรกฎาคม 2019
 • FUN! JAPAN Team

คู่มือแนะนำสิ่งน่าสนใจประจำวัดมุโรจิในพื้นที่มุโรจิ จังหวัดนาระ

วัดมุโรจิ (室生寺 / Muroji) ในพื้นที่มุโร (室生 / Muro) นั้น เป็นวัดหลักของนิกายชินงอน (มนตรยาน) สำนักมุโรจิ ซึ่งมีอารามและหอคอยต่างๆกระจายอยู่ทั่วภูเขามุโร มีสมบัติชาติและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญหลายอย่าง เช่น อุโบสถคอนโด (金堂 อุโบสถทอง) ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนั้นต้นโรโดเดนดรอน (พืชในสกุลกุหลาบพันปี) ก็บานสวยงามและในเดือนพฤศจิกายนก็มีใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามเช่นกัน จึงมีผู้มาเยี่ยมชมสักการะมากมายเลยค่ะ

เกี่ยวกับวัดมุโรจิ

เกี่ยวกับวัดมุโรจิ

วัดมุโรจิ ตั้งอยู่บนภูเขามุโรซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างจังหวัดนาระและจังหวัดมิเอะ ล้อมรอบด้วยภูเขาและหุบเขาลึก ในขณะที่ทางสำนักเขาทาคาโนะ (高野山 / Takanosan) ซึ่งอยู่ในนิกายชินงอน (มนตรยาน) เช่นกันนั้นห้ามสตรีเพศเข้าวัด ทางวัดมุโรจิกลับเปิดประตูให้สตรีเพศได้เข้าวัดมาตั้งแต่ในสมัยก่อน จนถูกเรียกอย่างคุ้นเคยว่า "ทาคาโนะสำหรับสตรีเพศ" ก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายสมัยนาระ โดยมีพระเถระเค็นเค (賢璟 / Kenkei) แห่งวัดโคฟุคุจิเป็นผู้ก่อตั้ง ในบริเวณที่กว้างใหญ่มีอารามต่างๆ เช่นประตูสองท้าวทวารบาล (仁王 นิโอมง) ซึ่งเป็นประตูแบบหอคอย (楼門 โรมง) ที่เคลือบสีแสด สะพานไทโกบาชิ (太鼓橋) ข้ามแม่น้ำมุโร (室生川) ซึ่งเป็นธารน้ำใสสะอาด และศาลามิโรคุโด (弥勒堂) ซึ่งเป็นอารามที่มีหลังคาโค้งที่น่าประทับใจ และอื่นๆอีกมามาย ซึ่งการจะไปชมให้ทั่วคงต้องใช้เวลาอย่างต่ำประมาณชั่วโมงครึ่งเลยค่ะ นอกจากนี้ในกลางเดือนมีนาคม ปี 2020 จะมีการเปิด "กรุสมบัติ" (寶物殿 / Homotsu-den โฮมตสึเด็น) ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมสิบเอ็ดพักตร์ (สมบัติชาติ) และพระพุทธรูปพระศากยมุนี (สมบัติชาติ) เป็นต้น ให้สาธารณะชนได้ชมค่ะ อย่าพลาดไปชมกันนะคะ

สิ่งน่าสนใจในวัดมุโรจิ

สิ่งน่าสนใจในวัดมุโรจิ

ภายในบริเวณวัดมีอารามที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมบัติชาติ ได้แก่ อุโบสถทอง (金堂 คอนโด) อุโบสถหลัก (本堂 ฮอนโด) เจดีย์ห้าชั้น (五重塔 โกะจูโนะโท) ซึ่งตัวเจดีย์ห้าชั้นนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในวัดมุโรจิซึ่งสร้างขึ้นในสมัยเฮอันตอนต้น และยังมีการบอกเล่าว่า พระภิกษุคูไค (空海 / Kukai) หรือพระโคโบไดชิ ผู้ก่อตั้งนิกายชินงอน (มนตรยาน) ได้ก่อสร้างเจดีย์นี้ขึ้นในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน มีความสูงประมาณ 16 เมตรซึ่งถือว่าเล็กที่สุดในญี่ปุ่นในบรรดาเจดีย์ห้าชั้นที่อยู่กลางแจ้ง ภาพเจดีย์ห้าชั้นที่ยืนเด่นท่ามกลางต้นดอกโรโดเดนดรอนซึ่งบานระหว่างช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมก็เป็นสัญลักษณ์ประจำวัดมุโรจิค่ะ

อีกอย่างค่ะ อุโบสถทอง (คอนโด) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานรอง พระพุทธรูปพระศากยมุนี (釈迦如来 ชากะเนียวไร) ปางยืน (สมบัติชาติ) และ "อุโบสถหลัก" (ฮอนโด) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน พระพุทธรูปพระจินดามณีจักรโพธิสัตว์ (如意輪観 เนียวอิรินคันนอน) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นสมัยเฮอัน ก็เป็นจุดที่ห้ามพลาดทั้งคู่ และยังมีพระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรสิบเอ็ดพักตร์ปางยืน (十一面観音立像) ที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย มีพนระพักตร์อวบอิ่ม พระโอษฐ์ (ปาก) เรียวเล็ก และบรรยากาศโดยรวมที่ดูอ่อนโยน สลักขึ้นจากไม้คายะ (カヤ / Japanese torreya) ชิ้นเดียว แม้แต่ใบหน้าทั้งสิบเอ็ดหน้าก็ถูกแกะสลักขึ้นด้วยไม้ชิ้นเดียวกันทั้งหมดค่ะ

ฤดูกาลต่างๆของวัดมุโรจิ

ฤดูกาลต่างๆของวัดมุโรจิ

ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมจะมีดอกโรโดเดนดรอน (シャクナゲ ชาคุนาเกะ หรือ Rhododendron) สีอ่อนจำนวน 3,000 ช่อบานทั้งสองข้างทางตามทางเดินจากบันไดหินไปจนถึงเจดีย์ห้าชั้น ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมก็เป็นฤดูชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุด โดยเฉพาะที่เนินโยโรอิซากะ (鎧坂 / Yoroizaka) ซึ่งทอดยาวไปยังอุโบสถทอง (คอนโด) ก็มีความงดงามเป็นพิเศษด้วยทิวทัศน์ที่เหมือนอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสี ในฤดูกาลท่องเที่ยวเหล่านี้จะมีรถบัสชั่วคราวที่วิ่งระหว่างวัดฮาเสะเดระและวัดมุโรจิให้บริการด้วยค่ะ

การเดินทางไปยังวัดมุโรจิ

การเดินทางไปยังวัดมุโรจิ

จากสถานี Kintetsu "Muroguchi Ono" ขึ้นรถบัสของ Nara Kotsu ที่มุ่งหน้าไปทาง "Muroji Mae" ประมาณ 15 นาที ลงที่ป้ายสุดท้าย เดินต่อประมาณ 5 นาที

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

 • ชื่อสถานที่: วัดมุโรจิ (室生寺 / Muro-ji Temple)
 • ที่ตั้ง: 78 Muro, Uda-shi, Nara 〒633-0421
 • การเดินทาง: จากสถานี Kintetsu "Muroguchi Ono" ขึ้นรถบัสของ Nara Kotsu ที่มุ่งหน้าไปทาง "Muroji Mae" ประมาณ 15 นาที ลงที่ป้ายสุดท้าย เดินต่อประมาณ 5 นาที
 • Wi-Fi: สามารถเชื่อมต่อได้ฟรีในบางพื้นที่ภายในบริเวณวัด
 • ภาษา: มีแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษ จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลี
 • การซื้อตั๋ว: 600 เยน
 • เวลาเข้าชม: 1 เมษายน - 30 พฤศจิกายน: 8.30-17.00 น. 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม: 9.00-16.00 น.
 • วันหยุดประจำ: ไม่มีวันหยุด

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend