คู่มือเที่ยวชมสิ่งที่น่าสนใจของโกะไดโดแห่งมัตสึชิมะโดยละเอียด

  • 11 เมษายน 2019
  • 15 สิงหาคม 2019
  • 秋山 香織/Kaori Akiyama

วิหารห้าวิทยราช หรือ โกะไดโด (五大堂 / Godaido) นั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของมัตสึชิมะ ด้วยความที่เป็นวิหารตามรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ ที่นี่จึงถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เราจะขอมาแนะนำคุณเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสิ่งที่น่าสนใจที่คุณควรรู้ก่อนไปเยี่ยมชมโกะไดโด

เกี่ยวกับโกะไดโด

โกะไดโดตั้งอยู่ในทำเลงดงามที่สามารถมองเห็นอ่าวมัตสึชิมะ (松島湾 / Matsushima Gulf) ได้ และเป็นสถานที่สำคัญที่ห้ามพลาดสำหรับการเที่ยวชมมัตสึชิมะ เชื่อกันว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ "ซากะโนะอุเอะ ทามุระมาโระ" (坂上田村麻呂 / Sakanoue Tamuramaro) ได้สร้างวิหารบิชามอนโด (毘沙門堂 / Bishamondo) ขึ้นระหว่างการพิชิตตะวันออกในปีไดโด (大同 / Daido) ที่ 2 (ค.ศ. 807) หลังจากนั้นในปีเท็นโช (天長 / Tencho) ที่ 5 (ค.ศ. 828) เมื่อภิกษุเอ็นนิน (円仁 / Ennin) หรือพระอาจารย์จิคาคุไดชิ (慈覚大師 / Jikaku-daishi) พระของนิกายเท็นได (天台宗 / Tendai Sect นิกายสุขาวดี) ได้ก่อตั้งวัดเอ็มปาคุจิ (延福寺 / Enpaku-ji) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวัดตั้งต้นก่อนกลายเป็นวัดซุยกันจิ (瑞巌寺 / Zuiganji) ในภายหลัง ที่นี่ได้เป็นที่ประดิษฐาน์ของพระพุทธรูปของห้าวิทยราชโดยมี "อจลวิทยราช" (大聖不動明王 / Daisho Fudo Myo-O /ไดโชฟุโดเมียวโอ) เป็นศูนย์กลาง มี "ไตรโลกยวิชยะแห่งทิศตะวันออก" (東方降三世 / Toho Gozanzei / โตโฮ โกซันเซ) "ยมานตกะแห่งทิศตะวันตก" (西方大威徳 / Saiho Daiitoku / ไซโฮ ไดอิโตคุ) "กุณฑลิแห่งทิศใต้" (南方軍荼利 / Nampo Gundari / นัมโป กุนดาริ) และ "วัชรยักษ์แห่งทิศเหนือ" (北方金剛夜叉 / Hoppo Kongoyasha / ฮปโป คงโกยาฉะ) จึงถูกเรียกว่าวิหารแห่งวิทยราชทั้งห้าหรือโกะไดโดตามภาษาญี่ปุ่นนั่นเอง ตัวอาคารในปัจจุบันสร้างโดย ดาเตะ มาซามุเนะ (伊達政宗 / Date Masamune) ในปีเคโจ (慶長 / Keicho) ที่ 9 (ค.ศ. 1604) โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบสมัยโมโมยามะ (桃山式建築 / Momoyama Architecture) มีการกล่าวกันว่า มาซามุเนะ ได้มีคำสั่งให้ โอซาคาเบะ ซาเอม่อนคุนิสึกุ (刑部左衛門国次 / Osakabe Saemonkunitsugu) แห่งตระกูลสึรุ (鶴 / Tsuru) ซึ่งเป็นช่างฝีมือเอกของคิชู (紀州 / Kishu ปัจจุบันคือจังหวัดวากายามะ) เป็นผู้ก่อสร้าง

สิ่งที่น่าสนใจในโกะไดโด

สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัววิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยโมโมยามะ เป็นโครงสร้างโฮเกียวสึคุริ (宝形造り / Hogyotdukuri หลังคาทีมียอดทรงแหลม) แบบโฮซันเก็น (方三間 Housangen ที่เสาของมุมทั้งสี่ถูกเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและแต่ละด้านของสี่เหลี่ยมมีความยาว 3 เก็น / 間 หน่วยความยาวของญี่ปุ่นสมัยก่อน 1 เก็น = 1.818 เมตร) ผนังแต่ละเก็นมีการสลักรูป 12 นักษัตรตามทิศทางที่ตรงกับของแต่ละราศี เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในมีหิ้งแบบสุชิ (厨子 / zushi ที่เก็บของแบบมีประตูเปิดสองบาน) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานวิทยราชทั้งห้าซึ่งถือกันว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ศาสนาพุทธ รูปปั้นวิทยราชทั้งห้าสร้างขึ้นในช่วงกลางของสมัยเฮอัน และเปิดให้ผู้คนได้มาชมทุกๆ 33 ปี กำหนดการเปิดให้ชมครั้งต่อไปคือในปี 2039

การเดินทางไปยังโกไดโด

จากสถานี JR "Sendai" ขึ้นรถไฟ JR สาย Senseki ประมาณ 41 นาที ไปลงที่สถานี "Matsushima Kaigan" เดินต่อประมาณ 7 นาทีใกล้สะพานเทียบเรือกลาง (中央桟橋 / Chuo Sanbashi Central Pier) การเดินทางไปที่วิหารโกะไดโดนั้น ต้องข้ามสะพาน แต่ที่สะพาน "สุคาชิบาชิ" (透かし橋 / Sukashibashi) มีช่องว่างระหว่างคานสะพานเปิดให้คุณสามารถเห็นคลื่นด้านล่างได้ระหว่างที่เดินข้าม กล่าวกันว่าสะพานนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มาสักการะบูชาคอยมองทางอย่างระมัดระวังเพื่อเป็นการสำรวมจิตใจและร่างกายของพวกเขาในขณะที่ไปสักการะวิหารโกะไดโด อีกทั้งยังเป็นที่กล่าวด้วยว่าเป็น "สะพานแห่งการผูกดวงเสริมความรัก" เพราะเมื่อเดินกันเป็นคู่รัก ทั้งสองจะจับมือคอยค้ำจุนกันโดยธรรมชาติ

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

  • ชื่อสถานที่: วิหารห้าวิทยราช โกะไดโด (五大堂 / Godaido) (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ)
  • ที่ตั้ง: 111 Matsushima-aza Chonai, Matsushimacho 〒981-0213
  • ค่าเข้าชม: ไม่คิดค่าเข้าชม
  • เวลาทำการ: 8.30 - 17.00 น. โดยประมาณ
  • วันหยุดประจำ: ไม่มีวันหยุดประจำ

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend