ซีรีส์สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่น” แนะนำสถานที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 3 ประเภท

 • 12 มกราคม 2019
 • 14 เมษายน 2020
 • Monique Lu

การจะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ วิธีที่เร็วที่สุดก็คือ ไปสัมผัสสภาพแวดล้อมนั้นด้วยตัวเอง บางคนเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เพราะมีความชอบในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ การ์ตูน หรือดารานักร้อง เพื่อให้ได้เข้าใจข้อมูลที่ต้องการ สถานที่เรียนภาษญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นนั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ในมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และโรงเรียนวิชาชีพ เราสามารถเลือกเรียนได้ตามเงื่อนไข ระดับ จุดประสงค์ที่ต้องการ และหากต้องการศึกษาต่อเพื่อให้ได้บัตรประจำตัวผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องตรวจสอบว่ามีการรับรองจากกระทรวงหรือไม่ วันนี้ทีมงาน FUN! JAPAN จะพาไปดูความแตกต่างของทั้ง 3 ประเภทกันค่ะ

japanese

การเรียนในมหาวิทยาลัย (Bekka)

Bekka คือ การเรียนภาษาญี่ปุ่นภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัย ผู้เรียนก็เหมือนกับนักศึกษาปกติ สามารถใช้บริการโรงอาหาร ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนญี่ปุ่น สามารถเลือกเรียนวิชาอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับภาษาและระบบของมหาวิทยาลัยนั้น

class
 • ช่วงเข้าเรียน : เดือนเมษายน เดือนตุลาคม
 • คุณสมบัติผู้เข้าเรียน :มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้าง เรียนจบการศึกษาพื้นฐานของประเทศตน 12 ปี อายุ 18 – 30 ปี
 • ช่วงเวลารับสมัคร :ประมาณ 6 เดือนก่อนเปิดการศึกษา (ตรวจสอบรายละเอียดตามเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน)
 • เอกสารประกอบการสมัคร :ใบสมัคร ค่าสมัคร แผนการเรียน (ภาษาญี่ปุ่น) ประกาศนียบัตรจบการศึกษา (พร้อมฉบับแปล) หนังสือรับรองผลการศึกษา (พร้อมฉบับแปล) หนังสือแนะนำ หนังสือสัญญา เอกสารการรับภาระค่าใช้จ่าย ผลการตรวจสุขภาพ สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ระยะเวลาการศึกษา : ทั่วไป 1 ปี สามารถเรียนต่อได้
 • หลักสูตร :เรียนเต็มวัน
 • จำนวนชม.เรียนใน 1 ปี :ประมาณ 1200 ชั่วโมง
 • ค่าเทอมต่อปี :ประมาณ 5 – 8 แสนเยน (ไม่รวมค่าแรกเข้าและอื่นๆ)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

เนื่องจากที่ดินในประเทศญี่ปุ่นมีราคาแพง โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมักจะอยู่ในตึกอาคาร หรือไม่ก็ชั้นล่างชั้นเดียว บรรยากาศคล้ายกับโรงเรียนสอนกวดวิชา เนื้อหาและวิชาการสอนแตกต่างกันตามแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนก็เปิดคอร์สอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เช่น วิชาภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ เป็นต้น

classroom
 • ช่วงเข้าเรียน : เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม
 • คุณสมบัติผู้เข้าเรียน :มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้าง เรียนจบการศึกษาพื้นฐานของประเทศตน 12 ปี อายุ 18 – 30 ปี
 • ช่วงเวลารับสมัคร :ประมาณ 6 เดือนก่อนเปิดการศึกษา (ตรวจสอบรายละเอียดตามเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน)
 • เอกสารประกอบการสมัคร :ใบสมัคร ค่าสมัคร แผนการเรียน (ภาษาญี่ปุ่น) ประกาศนียบัตรจบการศึกษา (พร้อมฉบับแปล) หนังสือรับรองผลการศึกษา (พร้อมฉบับแปล) หนังสือแนะนำ หนังสือสัญญา เอกสารการรับภาระค่าใช้จ่าย ผลการตรวจสุขภาพ สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ระยะเวลาการศึกษา : ทั่วไป 6 เดือน – 2 ปี
 • หลักสูตร :เรียนครึ่งวัน (4 คาบ ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย)
 • จำนวนชม.เรียนใน 1 ปี :ประมาณ 800 ชั่วโมง
 • ค่าเทอมต่อปี :ประมาณ 6.5 – 8 แสนเยน (ไม่รวมค่าแรกเข้าและอื่นๆ)

โรงเรียนวิชาชีพ

โรงเรียนวิชาชีพก็คือโรงเรียนที่สอนเฉพาะทางของแต่ละอาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์ ช่างเสริมสวย เป็นต้น คนญี่ปุ่นบางคนเมื่อเรียนจบมัธยมปลายแล้วก็ศึกษาต่อในโรงเรียนวิชาชีพ ชาวต่างประเทศที่ตั้งใจมาเรียนต่อโรงเรียนวิชาชีพในประเทศญี่ปุ่นก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สถานที่จะแตกต่างจากรั้วมหาวิทยาลัย ลักษณะจะคล้ายกับโรงเรียนกวดวิชามากกว่า มีข้อดีก็คือมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนญี่ปุ่นได้มาก บางโรงเรียนก็ไม่มีการจำกัดเวลารับสมัครเพื่อยื่นบัตรประจำตัวผู้พำนักในประเทศญี่ปุ่น

 • ช่วงเข้าเรียน : เดือนเมษายน เดือนตุลาคม
 • คุณสมบัติผู้เข้าเรียน :มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นบ้าง เรียนจบการศึกษาพื้นฐานของประเทศตน 12 ปี อายุ 18 – 30 ปี
 • ช่วงเวลารับสมัคร :ประมาณ 3 เดือนก่อนเปิดการศึกษา (ตรวจสอบรายละเอียดตามเว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน)
 • เอกสารประกอบการสมัคร :ใบสมัคร ค่าสมัคร แผนการเรียน (ภาษาญี่ปุ่น) ประกาศนียบัตรจบการศึกษา (พร้อมฉบับแปล) หนังสือรับรองผลการศึกษา (พร้อมฉบับแปล) หนังสือแนะนำ หนังสือสัญญา เอกสารการรับภาระค่าใช้จ่าย ผลการตรวจสุขภาพ สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ระยะเวลาการศึกษา : 6 เดือน - 2 ปี
 • หลักสูตร :เรียนเต็มวัน (5 คาบ)
 • จำนวนชม.เรียนใน 1 ปี :ประมาณ 970 ชั่วโมง
 • ค่าเทอมต่อปี :ประมาณ 6.6 – 8 แสนเยน (ไม่รวมค่าแรกเข้าและอื่นๆ)

เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นของแต่ละที่ ใครที่กำลังวางแผนไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็ขอให้พิจารณาเลือกที่เรียนที่เหมาะกับตนเองนะคะ

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend