Yaku-ni-tatsu (役に立つ) Fun! Japan Words vol.161

  • 4 กันยายน 2017
  • FUN! JAPAN Team

20170828-11-01-Maido

Yaku-ni-tatsu เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า "เป็นประโยชน์" หรือบางอย่างอาจ "มีประโยชน์" รูปแบบที่สุภาพของคำกริยานี้คือ “Yaku-ni-tachimasu”.

วลีที่ใช้กันทั่วไปนี้มีความหลากหลายและสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบหรือสามารถใช้เพื่ออธิบายความมีทักษะได้

ตัวอย่างเช่นคุณอาจพูดว่า "Kaisha ni yaku ni tachitai desu" ซึ่งหมายถึง "ฉันต้องการเป็นประโยชน์ต่อบริษัท "

หรือในรูปแบบเชิงลบ "Kondo no ryokou, zutto netto ni tsunagaranakute, keitai ga mattaku yaku ni tatanakatta desu" ความหมาย "ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ดังนั้นโทรศัพท์มือถือของฉันไม่ได้ มีประโยชน์ "

จำประโยคที่มีประโยชน์ต่อไปนี้ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น!

===============================

●Nihon ryokousuru toki, nihongo wakattara, yakunitachimasuyo.
(日本旅行するとき、日本語わかったら、役に立ちますよ。)
> ขณะเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นรู้ว่าภาษาญี่ปุ่นมีประโยชน์มาก

Kore wa itsuka yaki ni tatsu kamoshiremasen.
(これはいつか役に立つかも知れません。)
> นี้อาจจะมีประโยชน์สักวันหนึ่ง

===============================

จากนี้ต่อไปคือการออกไปข้างนอกและลองใช้คำเหล่านี้ในญี่ปุ่นกัน!

■■■ Back Number Articles ■■■
Check All Fun! Japan WORDS

Previous Word
Maido (毎度) Fun! Japan Words vol.160

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend