Ojamashimasu (お邪魔します) Fun! Japan Words vol.141

  • 16 เมษายน 2017
  • FUN! JAPAN Team

20170410-09-01-Kashidashi

ถ้าคุณดูละครญี่ปุ่น คุณจะคุ้นกับประโยคที่ว่า  “Ojamashimasu”(お邪魔します)ซึ่งความหมายของประโยคนี้แปลตรงตัวก็คือ  “ขอโทษที่มารบกวน”  ประโยคนี้เป็นประโยคที่คนญี่ปุ่นใช้กันบ่อย ซึ่งจะใช้เมื่อตอนที่จะเข้าบ้านคนอื่น แปลได้ว่า “ขอโทษที่มารบกวนนะคะ ขอเข้าไปหน่อยนะคะ”

ธรรมเนียมนี้ อาจจะเข้าใจได้ยากสำหรับชาวตะวันตก ถ้าคุณได้ไปบ้านคนญี่ปุ่น สำคัญมากที่คุณต้องพูดประโยคนี้ก่อนจะเข้าในบ้าน นอกจากนี้ ยังใช้ในกรณีที่จะเข้าห้องคนอื่น เข้าห้องครัวขณะที่มีคนทำอาหารอยู่ และเมือกำลังจะเข้าไปรบกวนผู้อื่น ก็ต้องพูดประโยคนี้ค่ะ

ถึงแม้ว่าคนญี่ปุ่นไม่ได้พูดว่าอะไร ถ้าคุณไม่ได้พูดประโยคนี้ดถ้าเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนญี่ปุ่น แต่การรักษาธรรมเนียมมารยาทของประเทศนั้นๆ ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรเลียนแบบนนะคะ

ลองจำประโยคเหล่านี้ก่อนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันนะคะ!

===============================

●Hito no ie hairu mae ni ojamashimasu wo iu no wa Nihon no shuukan desu.
(人の家に入る前に「お邪魔します」を言うのは日本の習慣です。)
> It is Japanese culture to say “Ojamashimasu” before entering someone’s home.

●Ojamashimasu!
(お邪魔します!)
> Excuse me! I’m coming in!

===============================

แล้วลองนำไปใช้พูดดูนะคะ!

■■■ Back Number Articles ■■■
Check All Fun! Japan WORDS

Previous Word
Kashidashi (貸出) Fun! Japan Words vol.140

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend