ปราสาทอิวาคุนิ ปราสาทแห่งโศกนาฏกรรมที่ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปีแต่ก็กลายเป็นปราสาทร้างภายใน 7 ปี

 • 7 สิงหาคม 2019
 • 18 กันยายน 2019
 • 横山 ゆかり/ Yukari Yokoyama

ปราสาทอิวาคุนิ ปราสาทโศกนาฏกรรมที่ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปีแต่ก็กลายเป็นปราสาทร้างภายใน 7 ปี

ปราสาทอิวาคุนิ (岩国城 / Iwakuni-jo) เป็นปราสาทที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 7 ปี แต่ก็ถูกรื้อถอนลงหลังจากที่สร้างเสร็จเพียง 7 ปี หลังจากเรื่องเศร้าดังกล่าวผ่านไป 300 กว่าปี ปราสาทแห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1962 ปัจจุบันซึ่งก็สร้างแล้วเสร็จเกินกว่า 50 ปีแล้วแต่ก็ยังคงงดงามสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ในบทความนี้เราจะมาแนะนำสิ่งน่าสนใจและจุดถ่ายภาพสวยๆของปราสาทอิวาคุนิกันค่ะ

เหตุผลที่ทำให้ปราสาทอิวาคุนิถูกเรียกว่าปราสาทแห่งโศกนาฏกรรม คือ?

เหตุผลที่ทำให้ปราสาทอิวาคุนิถูกเรียกว่าปราสาทแห่งโศกนาฏกรรม คือ?

สาเหตุที่นำไปสู่การทำลายปราสาทอิวาคุนินั้น ไม่ได้มาจากโองการ "หนึ่งดินแดนหนึ่งเขตปกครอง" (一国一城令 / Ik-koku Ichi-jorei) ของรัฐบาลสำเร็จราชการโชกุนสมัยเอโดะที่สั่งให้ในหนึ่งดินแดนมีเพียงปราสาทแห่งเดียวและให้รื้อถอนปราสาทอื่นๆทั้งหมดแต่อย่างใด แต่มาจากสถานการณ์ภายในตระกูลโมริ (毛利家 / Mori-ke) ซึ่งเป็นตระกูลหลักของสกุลคิคคาวะ (吉川氏 / Kikkawa-shi) ซึ่งแต่แรกเริ่มนั้น ปราสาทอิวาคุนิเป็นที่พำนักของคิคคาวะ ฮิโรอิเอะ (吉川広家 / Kikkawa Hiroie) ผู้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายโทคุงาวะในศึกเซคิกาฮาระ จากความดีความชอบดังกล่าวจึงไม่ได้มีคำสั่งจากโชกุนให้รื้อถอนปราสาทอิวาคุนิลงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ตระกูลโมริกลับคิดว่าพฤติกรรมของฮิโรอิเอะนั้นเป็นการทรยศต่อวงศ์ตระกูล ดังนั้นพวกเขาจึงสั่งให้ทำลายปราสาทอิวาคุนิโดยใช้อำนาจจากโองการหนึ่งดินแดนหนึ่งเขตปกครอง ถึงแม้ว่าการที่ตระกูลโมริอยู่รอดสืบมาได้นั้นจะเป็นเพราะคำร้องขอจากฮิโรอิเอะก็ตาม

สิ่งน่าสนใจในปราสาทอิวาคุนิ หนึ่งในร้อยปราสาทขึ้นชื่อแห่งญี่ปุ่น

หอปราการปราสาทอิวาคุนิ

สิ่งน่าสนใจในปราสาทอิวาคุนิ หนึ่งในร้อยปราสาทขึ้นชื่อแห่งญี่ปุ่น

ด้านนอกของหอปราการ (天守閣 / Tenshukaku) ของปราสาทอิวาคุนินั้นถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้แบบจากภาพวาดของปราสาทที่ยังหลงเหลือให้ดู ในตอนการก่อสร้างปราสาทครั้งแรกเป็นหลังคาภายนอก 3 ชั้น ชั้นภายใน 4 ชั้น (三重四階) แต่หอปราการปราสาทที่ได้รับการบูรณะเป็นแบบหลังคาภายนอก 4 ชั้น ชั้นภายใน 6 ชั้น (四重六階) เป็นสถาปัตยกรรมทรงโมโมยามะ-นัมบันสึคุริ (桃山南蛮造り / Momoyama Nanban) ซึ่งชั้นที่สามจากด้านล่างจะสร้างให้มีขนาดใหญ๋กว่าชั้นข้างล่างจึงดูยื่นโผล่ออกมา ในลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นนี้ หลังคาระหว่างชั้นดังกล่าวสามารถตัดออกไปได้ ดังนั้นภายในจึงมีได้ถึง 6 ชั้นแม้ว่าภายนอกจะดูว่ามีหลังคาแค่ 4 ชั้น นอกจากนี้ยังมีบางทฤษฎีที่กล่าวว่า เหตุผลของสถาปัตยกรรมรูปทรงแบบนี้ก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเรื่องจำนวนชั้นของปราสาทที่ออกโดยรัฐบาลผู้สำเร็จราชการ ณ เวลาที่ก่อสร้างปราสาทค่ะ

วิวสวยน่าชมจากหอปราการปราสาทอิวาคุนิ

สิ่งน่าสนใจในปราสาทอิวาคุนิ หนึ่งในร้อยปราสาทขึ้นชื่อแห่งญี่ปุ่น

หอปราการปราสาทที่ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่นั้น ถูกสร้างขึ้นโดยเลื่อนจากที่ตั้งของหอปราการปราสาทเก่าออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 50 เมตร ดังนั้นจากชั้นบนสุดคุณจึงเห็นเมืองในอาณัติของปราสาท อำเภออิวาคุนิ และเกาะต่างๆในทะเลเซโตะในได้ค่ะกว้างไกลค่ะ หากลองจินตนาการตามความคิดของผู้ครองปราสาทที่พยายามปกป้องดินแดนโดยมีแม่น้ำนิชิกิงาวะเป็นคูเมืองด้านนอกตามธรรมชาติแล้วละก็ ทิวทัศน์ที่ชมได้จากบนหอปราการอันนี้ก็น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ ภายในหอปราการปราสาทมีการจัดแสดงแบบจำลองที่ละเอียดสมจริงของสะพานคินไตเคียวซึ่งเป็นสะพานโค้งไม้ ดาบ และชุดเกราะเป็นต้นค่ะ

ฐานหอปราการปราสาทอิวาคุนิที่ถูกบูรณะด้วยกลวิธีการก่อสร้างระดับปรมาจารย์ ณ สมัยที่สร้างครั้งแรก

ในระหว่างการขุดสำรวจที่ตั้งของปราสาทดั้งเดิมนั้นได้มีการค้นพบส่วนที่อยู่ใต้ฐานหอคอยปราสาทประมาณ 1 ใน 4 ส่วน ฐานหอคอยปราสาทดังกล่าวได้รับการบูรณะด้วยวิธีการเรียงหินของสมัยนั้น และในปัจจุบันยังสามารถมองเห็นฐานที่บูรณะแล้วได้อีกด้วยค่ะ ฐานกำแพงหินอิชิกาคิ (石垣 / Ishigaki) ซึ่งเป็นการก่อกองหินรูปร่างต่างๆขนาดน้อยใหญ่ขึ้น บ่งบอกให้เห็นถึงถึงเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม ณ สมัยการก่อสร้างครั้งแรกค่ะ

จุดถ่ายภาพสวยในปราสาทอิวาคุนิ

ฐานหอปราการปราสาทอิวาคุนิที่ถูกบูรณะด้วยกลวิธีการก่อสร้างระดับปรมาจารย์ ณ สมัยที่สร้างครั้งแรก

ปราสาทอิวาคุนินั้น หากถ่ายภาพแหงนขึ้นจากทางทิศเหนือของตัวปราสาทจะได้ภาพปราสาทอิวาคุนิที่อลังการมากค่ะ หากคุณต้องการถ่ายภาพให้เห็นทั้งตัวหอปราการปราสาท เราขอแนะนำให้ถ่ายภาพจากสถานี Ropeway Iwakuni-jo ค่ะ และอย่าพลาดปราสาทอิวาคุนิที่ถูกส่องไฟสว่างในเวลากลางคืนด้วยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้กับสะพานคินไตเคียวนั้นเป็นจุดถ่ายภาพที่แนะนำซึ่งคุณสามารถถ่ายภาพปราสาทอิวาคุนิที่ลอยเด่นท่ามกลางความมืดและสะพานคินไตเคียวได้อย่างงดงามค่ะ

ฐานหอปราการปราสาทอิวาคุนิที่ถูกบูรณะด้วยกลวิธีการก่อสร้างระดับปรมาจารย์ ณ สมัยที่สร้างครั้งแรก

เกี่ยวกับปราสาท

 • ปีที่เริ่มก่อสร้าง: ค.ศ. 1601
 • ปีที่สร้างเสร็จ: ค.ศ. 1608
 • ปีที่ถูกรื้อถอน: ค.ศ. 1615
 • ปีที่บูรณะใหม่: ค.ศ. 1962

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

 • ชื่อสถานที่: ปราสาทอิวาคุนิ (岩国城 / Iwakuni-jo)
 • ที่ตั้ง: 3 Yokoyama, Iwakuni-shi, Yamaguchi 〒741-0081
 • การเดินทาง:
  • สถานี Tokyo→ [Shinkansen] ประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที→สถานี Shin-Iwakuni→ [City Bus] ประมาณ 10 นาที→Kintaikyo Bus Center→เดินประมาณ 10 นาที→สถานี Ropeway Sanroku→ [Ropeway] ประมาณ 3 นาที ... เดินประมาณ 3 นาที
  • สนามบิน Haneda →ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที→สนามบิน Iwakuni → [Iwakuni Kintaikyo Airport Line Bus] ประมาณ 12 นาที→สถานี Iwakuni → [City Bus] ประมาณ 10 นาที→ Kintaikyo Bus Center →เดินประมาณ 10 นาที→สถานี Ropeway Sanroku→ [Ropeway] ประมาณ 3 นาที ... เดินประมาณ 3 นาที
 • เวลาทำการ: 9.00 - 16.45 น. (ปิดรับการเข้าชมหลัง 16.30 น.)
 • ค่าเข้าชม: ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2019 ผู้ใหญ่ 260 เยน (นับตั้งแต่นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป) นักเรียนประถม 120 เยน (อายุระหว่าง 6-12 ปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 ขึ้นไป ผู้ใหญ่ 270 เยน (นับตั้งแต่นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป) นักเรียนประถม 120 เยน (อายุ 6-12 ปี)

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend