Trang web cộng đồng yêu Nhật Bản "FUN! JAPAN" đã bắt đầu "Dịch vụ tư vấn" để trả lời mọi lo lắng

  • 29/2/2024
  • 24/4/2024
  • Asami Koga
  • Loan

Dịch vụ tư vấn FUN! JAPAN

Lần này, tại trang web cộng đồng dành cho những người yêu thích Nhật Bản "FUN! JAPAN", chúng mình sẽ bắt đầu cung cấp "Dịch vụ tư vấn" dành cho tất cả các thành viên. Dịch vụ này là một nơi để tất cả các thành viên có thể thoải mái thảo luận về bất cứ điều gì, từ những vấn đề liên quan đến việc du lịch hoặc học tập, làm việc tại Nhật Bản, đến cả những vấn đề cá nhân mà bạn muốn hỏi người Nhật. Vì vậy, hãy gửi bất kỳ thắc mắc nào của bạn đến chúng mình nhé!

Trong lần đầu tiên này, chúng mình sẽ thực hiện dịch vụ tư vấn này với chủ để "Tự do", tức là chúng mình sẽ tiếp nhận mọi vấn đề các bạn gửi đến. Từ lần sau, chúng mình đang xem xét việc thực hiện dựa trên nhu cầu của các thành viên. Trong dự án này, các bạn hãy yên tâm rằng nhân viên của FUN! JAPAN sẽ trả lời một cách cẩn thận cho mỗi vấn đề của bạn nhé.

【Khái quát nội dung thực hiện】

Thời gian thực hiện:2024/2/29~2024/3/26

Quốc gia mục tiêu:Tất cả

Chủ đề:Tự do ※Trừ những điều vi phạm pháp luật và đạo đức

【Cách sử dụng】

Khi sử dụng dịch vụ, nếu bạn đổi FJ1000 điểm từ liên kết dưới đây, bạn sẽ tự động nhận được email hướng dẫn. Vui lòng tuân theo nội dung và điền vào các mục dưới đây.

  • Tên của bạn
  • Giới tính
  • Độ tuổi
  • Nội dung tư vấn

※Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập phía trên sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cho dịch vụ này.

https://www.fun-japan.jp/vn/account/my-coupons/exchange-coupon-detail/18

【Quy tắc khi sử dụng】

  1. FUN! JAPAN! sẽ chỉ trả lời tối đa 2 lần từ phía các bạn. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng đổi thêm 1000 điểm FJ.
  2. FUN! JAPAN! sẽ sử dụng dịch vụ dịch tự động để trả lời, mong các bạn thông cảm.

【Thông tin liên hệ】
Công ty Cổ phần Fun Japan Communications
MAIL: [email protected]


Xin hãy mong đợi dịch vụ tư vấn của FUN! JAPAN! trong tương lai.  

Mục lục

Survey[Trả lời khảo sát]Hãy trả lời những câu hỏi về du lịch Nhật Bản.Giới thiệu thêm