Dự án thứ hai của "Dịch vụ tư vấn" trên trang web cộng đồng yêu Nhật Bản "FUN! JAPAN" là "Món ngon được đề xuất ở Tokyo, Osaka và Fukuoka"

CHIẾN DỊCH / SỰ KIỆN

27/03/2024
【FUN! JAPAN giao diện hoàn toàn mới】Chiến dịch tặng phiếu quà tặng Amazon

CHIẾN DỊCH / SỰ KIỆN

15/03/2024
Trang web cộng đồng yêu Nhật Bản "FUN! JAPAN" đã bắt đầu "Dịch vụ tư vấn" để trả lời mọi lo lắng

CHIẾN DỊCH / SỰ KIỆN

29/02/2024
【Đến Thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024】FUN! JAPAN đang nhận phiếu bầu cho logo mới!

CHIẾN DỊCH / SỰ KIỆN

28/12/2023