Simple Survey #4 - แบบสำรวจอย่างง่ายเกี่ยวกับสินค้ามือสองในญี่ปุ่น - คุณจะได้รับคะแนน 100 คะแนนหลังจากตอบแบบสำรวจ!

  • 18 ตุลาคม 2021
  • FUN! JAPAN Team

Simple survey on second-hand goods in Japan

ข้อใดต่อไปนี้เป็นสินค้ามือสองที่หมุนเวียนในญี่ปุ่นที่คุณเคยซื้อหรือพิจารณาซื้อทางออนไลน์เวบไซต์ ECข้ามพรมแดน (สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

ตอบแบบสำรวจง่ายๆ แล้วรับคะแนนFUN!JAPAN Point 100 คะแนน!

แบบสำรวจสั้นๆ ที่มีคำถามเพียงข้อเดียวเกี่ยวกับสินค้ามือสองในญี่ปุ่นและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

■■"FUN! JAPAN Rewards / Simple Survey"คืออะไร?■■

นี่เป็นแบบสำรวจอย่างง่ายเพื่อให้ทางเราได้รู้จักคุณมากขึ้นค่ะ :)
จากผลสำรวจที่ได้ เราจะออกบทความใหม่ๆที่คุณจะคิดว่าน่าสนใจมากขึ้น!
นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถรับและสะสมแต้ม FUN! JAPAN Point เพื่อใช้สมัครเข้าร่วมแคมเปญต่างๆ

คุณสามารถตอบแบบสอบถามได้เพียงอันละครั้งเท่านั้น หากต้องการสะสมแต้ม FUN! JAPAN Point เพิ่ม กรุณาตอบแบบสอบถามอื่นอีกค่ะ
ยังมีแบบสอบถามอีกอัน: ย้อนดู FUN! JAPAN Rewards ทุกอันได้

■■แล้ว FUN! JAPAN Point คืออะไร?■■

แคมเปญนี้ได้หมดเขตการเข้าร่วมแล้ว ขอบคุณค่ะ

หัวข้อเรื่อง

Recommend