ต้อนรับปีใหม่ปี2020「ปีชวด」กับมิกกี้ เม้าส์และมินนี่ เม้าส์ในกิจกรรม“ Akeome” กัน

  • 1 มกราคม 2020
  • Monique Lu

©Disney

ทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ทั้งในปฏิทินใหม่และปีใหม่ของญี่ปุ่น และปีนักษัตรในปีนี้คือปีชวด ดังนั้นในปีใหม่นี้อาจเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะไปโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเพื่อพบกับมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์และมาร่วมฉลองต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน! FUN! JAPAN ขอแนะนำโปรแกรมที่จัดขึ้นเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่มีเพียง 5 วันเท่านั้น!

มิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ในชุดกิโมโนญี่ปุ่นปรากฏตัวขึ้นเพื่อฉลองต้อนรับปีใหม่

©Disney

ขอเชิญทุกท่านมาเฉลิมฉลองพร้อมเพลิดเพลินกับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาเยือนร่วมกับบรรดาผองเพื่อนดิสนีย์ในโปรแกรมพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันพุธที่ 1 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 ณ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท พร้อมพบกับมิกกี้ เมาส์ในชุดกิโมโนอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและผองเพื่อนดิสนีย์ที่จะมากล่าวทักทายทุกท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในการแสดง "นิวเยียรส์กรีตติง"ทั้งโตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

©Disney
©Disney

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ จะพบกับมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ในชุดกิโมโน พร้อมด้วยผองเพื่อนดิสนีย์จะมาปรากฏตัวบนยานพาหนะต่าง ๆ อาทิ รถพาเหรดที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และรถยนต์ที่ประดับตกแต่งในแบบฉบับพิเศษเฉพาะเทศกาลปีใหม่เพื่อร่วมฉลองการเริ่มต้นวันใหม่ของปี

โตเกียวดิสนีย์ซี

©Disney
©Disney

ที่โตเกียวดิสนีย์ซีจะได้พบกับมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ในชุดกิโมโน พร้อมด้วยบรรดาผองเพื่อนดิสนีย์จะมาปรากฏตัวบนเรือที่ประดับตกแต่งต้อนรับปี 2020 เพื่อกล่าวทักทายเกสท์ทุกท่านเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

※อาจมีกรณีที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรอบการแสดง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิกโปรแกรมความบันเทิง เนื่องด้วยสภาพอากาศหรือเหตุขัดข้องอื่น ๆ

มิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์อันเป็นตัวละครซึ่งตรงกับสัญลักษณ์ประจำนักษัตรของปี 2020 หรือปี "ชวด" (หนู)

©Disney

ปี 2020 หรือปี "ชวด" (หนู) โตเกียวดิสนีย์แลนด์จะจัดวางกิ่งสน "คาโดมัตสึ" พร้อมด้วย "ชิเมะคาซาริ" ของประดับประจำเทศกาลปีใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในดีไซน์ของมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ เพื่อต้อนรับเกสท์ทุกท่าน ณ บริเวณทางเข้าธีมแลนด์ "เวิลด์บาซาร์"

©Disney

ส่วนที่โตเกียวดิสนีย์ซีจะจัดวางกิ่งสน "คาโดมัตสึ" ในดีไซน์ของมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ ณ บริเวณทางเข้าถนนมิราคอสตา พร้อมทั้งประดับบริเวณถนนด้วยป้ายผ้าพิมพ์ภาพของมิกกี้ เมาส์ในชุดกิโมโนขณะถือพู่กันสำหรับ "คาคิโซเมะ" และผองเพื่อนดิสนีย์ด้วยเช่นกัน

สินค้าในแบบฉบับเฉพาะเทศกาลปีใหม่ประจำนักษัตร "ชวด (หนู)"

©Disney

โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซีจะจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจำนวนกว่า 60 ชนิด อาทิ สินค้าในแบบฉบับเฉพาะเทศกาลปีใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในดีไซน์ของมิกกี้ เมาส์ขณะกำลังใช้พู่กันเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น "ね" ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ประจำนักษัตร "ชวด (หนู)" ในภาษาญี่ปุ่น พร้อมด้วยเหล่าผองเพื่อนดิสนีย์ในชุดคอสตูมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น รวมถึงสินค้าซึ่งนำภาพของมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์มาผสมผสานกับดีไซน์ของ "ดารุมะ" หรือตุ๊กตาล้มลุก อันถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

※สินค้าที่ระลึกพิเศษจะจำหน่ายระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019 - วันพุธที่ 8 มกราคม 2020

โอกาสที่จะได้เห็นมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ในชุดกิโมโนอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนั้น จะเห็นได้แค่ในเทศกาลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ "นิวเยียรส์กรีตติง"เท่านั้น ปี 2020 หรือปี "ชวด" (หนู)ก็เป็นสัญลักษณ์ของมิกกี้ เมาส์และมินนี่ เมาส์ด้วยเช่นกัน หากคุณจะมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงปีใหม่ อย่าพลาดที่จะได้มาสัมผัสถึงความรู้สึกพิเศษของปีใหม่นี้ที่โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท!

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend