วัดเอเฮจิแห่งจังหวัดฟุกุอิ เป็นวัดที่ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดที่สุดจริงหรือ?

 • 8 พฤศจิกายน 2019
 • FUN! JAPAN Team

วัดเอเฮจิแห่งจังหวัดฟุกุอิ เป็นวัดที่ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดที่สุดจริงหรือ?

วัดเอเฮจิ (永平寺 / Eiheiji) เป็นสำนักหลักของนิกายโซโต (曹洞宗 / Soto-shu นิกายหนึ่งในสายเซน) ในเมืองเอเฮจิ (永平寺町 / Eiheiji-cho) จังหวัดฟุกุอิ เป็นวัดสำคัญที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีพระภิกษุผู้ปฏิบัติจำนวนมากมาฝึกปฏิบัติกันอยู่แม้แต่ในปัจจุบัน ในปีค.ศ. 2015 ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับสองดาวในคู่มือการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส "Michelin Green Guide Japon" และกลายเป็นที่กล่าวถึงกันมากค่ะ

วัดเอเฮจิ คือ?

วัดเอเฮจิ คือ?

วัดเอเฮจิ เดิมเป็นโดโจ (道場 / Dojo สถานฝึกปฏิบัติ) สำหรับการฝึกนั่งสมาธิแบบเซนที่ก่อตั้งขึ้นโดย โดเก็นเซ็นจิ (道元禅師 / Dogen Zenji พระครูฌานโดเก็น) ค่ะ ในปีค.ศ. 1244 เมื่อพระครูฌานโดเก็นมีอายุ 47 ปี ชื่อของโดโจก็เปลี่ยนเป็นเอเฮจิ และเริ่มทำการฝึกสอนพระภิกษุ ซึ่งแม้จะผ่านมา 780 ปีแล้ววัดเอเฮจิก็ยังถูกกล่าวกันว่าเข้มงวดและเคร่งคัดที่สุดในบรรดานิกายสายเซน และมีพระผู้ปฏิบัติประมาณ 180 รูปมาจำวัดเพื่อการปฏิบัติฝึกฝนอย่างไม่ขาดสาย มีหอระฆังและศาลาอุโบสถกว่า 70 แห่งบนพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 100,000 สึโบะ (หนึ่งสึโบะ = 3.3 ตร.ม.) ในนั้นยังมีสังฆารามเจ็ด (七堂伽藍 / Shichi-do Garan) อันได้แก่ ประตูวัด (山門) ศาลาพระพุทธ (仏殿) ศาลาประชุมสงฆ์ (僧堂) กุฏิใหญ่ (大庫院) สุขา (東司) ห้องอาบน้ำ (浴室) และศาลาธรรม (法堂) ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยทางเดิน ให้คุณเห็นกิจวัตรของเหล่าผู้ทรงธรรมทั้งหลายได้ค่ะ

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 1: ต้นซีดาร์ใหญ่ที่ว่ากันว่าอายุ 500 ปีที่บริเวณ "คารามง" และบันไดหิน

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 1: ต้นซีดาร์ใหญ่ที่ว่ากันว่าอายุ 500 ปีที่บริเวณ

ประตูคารามง (唐門 / Karamon ประตูสถาปัตยกรรมแบบแผ่นดินถัง) ซึ่งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้าสักการะนั้น บุคคลทั่วไปไม่สามารถเดินผ่านได้ สามารถชมได้จากด้านล่างของบันไดหินเท่านั้นค่ะ แต่ก็เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมด้วยสถาปัตยกรรมทรงถังอันล้ำค่า บานประตูประดับด้วยตราลายดอกเบญจมาศซึ่งเป็นต้นไม้ประจำราชวงศ์จักรพรรดิ อย่าลืมแวะชมโอสุกิ (大杉 / Osugi ต้นซีดาร์ใหญ่) ซึ่งว่ากันว่ามีอายุถึง 500 ปีที่อยู่ข้าง ๆ บันไดหินที่นำไปสู่ประตูคารามงด้วยนะคะ!

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 2: "ซันโชคาคุ" ที่กล่าวว่าเป็นห้องที่มีเพดานภาพวาด

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 2:


สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 2:

ซันโชคาคุ (傘松閣 / Sanshokaku) เป็นอาคารสองชั้น ชั้นแรกมีห้องรับรองและห้องพักสำหรับผู้ที่มาสักการะ ชั้นที่สองมีห้องโถงขนาดเสื่อทาทามิ 156 ผืน ส่วนที่เพดานมีภาพวาดญี่ปุ่นลงสีปิดทอง 230 ภาพซึ่งวาดโดยจิตรกรชาวญี่ปุ่น 144 คน หลายภาพเป็นภาพวาดญี่ปุ่นตามธีมคะโจฟูเก็ตสึ (花鳥風月 / Kacho Fugetsu ภาพดอกไม้ นก ทิวทัศน์ หรือพระจันทร์ เป็นธีมของภาพที่นิยมใช้ประดับภายใน) แต่มีภาพที่ออกนอกธีมห้าภาพ ได้แก่ ภาพปลาคาร์ปที่กระโจนขึ้นสู่สวรรค์ ภาพปลาคาร์ปสีขาวสองตัว ภาพสิงโตแบบถังสีขาวที่หุบปาก ภาพสิงโตสีน้ำเงินที่อ้าปาก และภาพกระรอก ลองไปมองหาภาพเหล่านี้ดูกันนะคะ!

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 3: "ศาลาธรรม" และ "กุฏิใหญ่"

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 3:
สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 3:

ศาลาธรรม (法堂 / Hotto) อยู่ภายในอุโบสถหลักซึ่งอยู่สูงที่สุดภายในบรรดาสังฆารามเจ็ดของวัด การสวดมนต์ต่าง ๆ เช่นการทำวัตรเช้าก็จะทำในอาคารนี้ ในด้านขนาด กว้างเทียบเท่ากับเสื่อทาทามิ 420 ผืน มี "อารยาวโลกิเตศวร" (聖観世音菩薩 / Shokanze Onbo-satsu) ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง

นอกจากนี้ที่กุฏิใหญ่ (大庫院 / Daiku-in) พระรูปที่รับผิดชอบการเตรียมอาหารจะตื่นตั้งแต่เวลาประมาณ 1.30 น. ทุกวันเพื่อเตรียมอาหารสำหรับพระทุกรูป!

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 4: ภาพวิถีชีวิตของพระผู้ฝึกปฏิบัติ

สิ่งน่าสนใจแห่งวัดเอเฮจิอย่างที่ 4: ภาพวิถีชีวิตของพระผู้ฝึกปฏิบัติ

สถานที่สามแห่งอันได้แก่ศาลาประชุมสงฆ์ ห้องอาบน้ำ และสุขา เรียกรวมกันว่าซันโมคุโดโจ (三黙道場 / Sanmoku Dojo) เป็นที่ที่ห้ามพูดคุยโดยเด็ดขาด ในศาลาประชุมสงฆ์มีที่ว่างขนาดเสื่อทาทามิหนึ่งผืนต่อรูป ไว้สำหรับการนั่งสมาธิแบบเซน (坐禅 / Zazen) การฉันอาหาร และการจำวัดนอนหลับ นอกจากนี้ "การอาบน้ำ" (入浴 / Nyuyoku) จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งหมด และการอาบน้ำอย่างเป็นทางการจะดำเนินการเฉพาะในวันที่มีเลข 4 หรือ 9 เท่านั้น โทจิ (東司 / Toji) หรือห้องสุขานั้นก็จะทำตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยเช่นกัน ทำให้เรารับรู้ได้เลยว่า ทถกอย่างในกิจวัตรก็เป็นการฝึกปฏิบัติทั้งหมด อาคารทั้งสามนี้ห้ามเข้าภายในโดยเด็ดขาด ให้ทัศนศึกษาชมจากภายนอกเท่านั้นค่ะ

เกี่ยวกับวัด

 • ปีที่ก่อตั้ง… ค.ศ. 1244 (ปีคันเก็น 寛元 ที่ 2)
 • พระประธาน… พระศากยมุนีพุทธเจ้า (釈迦如来) พระศรีอริยเมตไตรย (弥勒仏) พระอมิตาภพุทธเจ้า (阿弥陀如来)
 • เทศกาลพิธี… เทศกาลมังกรเก้าหัว "งานลอยโคมวัดเอเฮจิ" (九頭竜フェスティバル「永平寺大燈籠ながし」 / Kuzuryu Festival "Eiheiji Daigo Nagashi) (เจ้าภาพจัดงาน: เมืองเอเฮจิ ปลายเดือนสิงหาคม) เป็นต้น

ข้อมูลสถานที่แนะนำ

 • ชื่อสถานที่: วัดเอเฮจิ (永平寺 / Eiheiji temple)
 • ที่ตั้ง: 5-15 Shihi, Eiheijicho, Yoshidagun, Fukui 9101228
 • การเดินทาง: จากสถานี "Eiheiji Guchi" ของการรถไฟ Echizen สาย Katsuyama Eiheiji ขึ้นรถบัส Keifuku ที่มุ่งหน้าไปยัง "Eiheiji Monzen" หรือ "Eiheiji" นั่งประมาณ 13 นาที การเดินทางจากสถานี JR Fukui ไปขึ้นรถไฟของ Echizen สามารถทำได้อย่างสะดวกที่ทางออกทิศตะวันออกของสถานี JR Fukui อีกทางเลือกหนึ่งคือรถด่วน Eiheiji Liner (รถบัส Keifuku) ซึ่งมีวิ่งทุกวันจากสถานี Fukui ไปยัง Eiheiji Monzen ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
 • Wi-Fi:
 • ภาษา: มีภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • การซื้อตั๋ว: 500 เยน
 • วันหยุดประจำ: มีการหยุดโดยไม่มีตารางประจำ
 • เวลาสักการะเยี่ยมชม: 8.30 - 17.00 น. (มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล)

หัวข้อเรื่อง

Survey[แบบสอบถาม] กรุณาบอกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นRecommend