FUN! JAPAN

เต็มไปด้วยข้อมูลจากญี่ปุ่นเช่นแฟชั่นเทคโนโลยีและการเดินทาง!

Lily Baxter
ฉันเป็นนักเขียนเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ในโตเกียวและรักในการสำรวจแง่มุมต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ฉันอยู่ที่จังหวัดมิเอะในปีแรกที่มาอยู่ญี่ปุ่น และได้เกิดความชื่นชอบในโครงการฟื้นฟูเมืองชนบทและการใช้ชีวิตเรียบง่าย ฉันชอบในการเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมใหม่ ๆ ละแวกเพื่อนบ้าน และปลายทางการท่องเที่ยวที่แปลกตา รวมไปถึงการค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

บทความใหม่

ที่เล่นสกีในฮิโรชิม่า สู่โลกแห่งหิมะและเนินสกี

ท่องเที่ยว

Nov 30, 2022
ออนเซ็นในโอคายามะ พบความงดงามราวภาพวาด

ท่องเที่ยว

Oct 31, 2022
สำรวจแม่น้ำชิมันโตะ ลำธารใสแห่งจังหวัดโคจิ

ท่องเที่ยว

Sep 21, 2022
เพลิดเพลินกับเอฮิเมะ ไปลองเก็บส้มมิคังกัน!

ท่องเที่ยว

May 26, 2022
โอคุทามะ สถานที่พักผ่อนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติภายในโตเกียว

ท่องเที่ยว

May 16, 2022