[1 minute 影片] FUN! 可愛日本對話

就等我哋一齊嚟學吓,回應問題時可以用到嘅簡單日語啦!

  • 係 (Hai)
  • 唔係 (iie)
  • 請慢慢講 (Yukkuri hanashite kudasai)
  • 我明白喇 (Wakari mashita)
  • 我唔明/ 我唔識 (Wakari masen)
  • 唔緊要 (Dai jobu desu)
  • 唔好意思 (Sumimasen)
  • 請稍等 (Chotto matte ite kudasai)
看其他影片


目錄

Survey[問卷調查] 關於日本旅遊Recommend