FUN! JAPAN PR

問卷調查~關於瀨戶內短程遊輪~回答簡單問卷就能獲得2,000 FJ點數唷!

關於瀨戶內短程遊輪的有趣問券:)

請務必同我哋分享您嘅寶貴意見!

只要回答問卷調查,便可獲得2,000FJ積分!

■■關於FUN! JAPAN問卷調査■■

透過簡單嘅網上問卷調查,令我地可以更加瞭解你 :)

根據問卷調查嘅結果,我地將推出更多令你感興趣嘅文章同內容!

問卷調查亦係你得到FJ積分嘅方法之一。以此累積更多FJ積分,你就可以參加更多我地網站上舉辦嘅活動。

請注意,每份問卷調查每人只可以答一次,如果你想要更多FJ積分,可以回答埋其他問卷調查。

點呢邊連結睇更多:FUN! JAPAN Hong Kong 問卷調查

■■關於FUN! JAPAN積分■■

• 咩係FUN! JAPAN積分?

活動期間已結束。謝謝!

目錄

Recommend