FUN! JAPAN PR

問卷調查#60 ~有關宮崎縣・小林市~ 答網上問卷即刻攞 1,000 FJ積分!

問卷調查#60 ~有關宮崎縣・小林市~ 答網上問卷即刻攞 1,000 FJ積分!

只要答呢個網上問卷調查,你就可以攞走1,000 FJ積分!!

呢份係有關宮崎縣・小林市嘅問卷調查,只需要花幾分鐘就可以完成。

■■關於FUN! JAPAN問卷調査■■

透過簡單嘅網上問卷調查,令我地可以更加瞭解你 :)
根據問卷調查嘅結果,我地將推出更多令你感興趣嘅文章同內容!
問卷調查亦係你得到FJ積分嘅方法之一。以此累積更多FJ積分,你就可以參加更多我地網站上舉辦嘅活動。

請注意,每份問卷調查每人只可以答一次,如果你想要更多FJ積分,可以回答埋其他問卷調查。
點呢邊連結睇更多:FUN! JAPAN Hong Kong 問卷調查

■■關於FUN! JAPAN積分■■

活動期間已結束。謝謝!

目錄

Recommend