ข้อตกลงการใช้บริการของ FUN! JAPAN

ยินดีต้อนรับสู่ FUN! JAPAN

FUN! JAPAN หมายความโดยรวมถึงโครงการ (โครงการ FUN! JAPAN) ที่เสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย รวมถึงเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ โดเมนของเว็บ fun-japan.jp/th – ซึ่งเรียกว่า “เว็บไซต์” ซึ่งภายหลังอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใด ๆ) และมุ่งมั่นที่จะขยายผลประโยชน์ในประเทศญี่ปุ่นโดยการแนะนำสินค้าและบริการของประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งเอเชีย

หน่วยงานที่ควบคุมดูแล FUN! JAPAN ทีมงานของ FUN! JAPAN เสนอการให้บริการและข้อมูลให้กับลูกค้าตามข้อตกลงการใช้งาน (“ข้อตกลงการใช้งาน”) FUN! JAPAN ในที่นี้บ่งถึงโครงการ FUN! JAPAN คือเว็บไซต์นี้ สมาชิกแต่ละคนหรือบริษัทซึ่งจัดตั้งทีมงาน FUN! JAPAN เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามนัยที่ระบุไว้ในเนื้อหา

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ เมื่อได้ใช้งานหรือเข้าถึง FUN! JAPAN ถือว่าคุณในฐานะของลูกค้า ยอมรับข้อตกลงการใช้งานด้านล่าง หากคุณเข้าถึงหรือซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรของเราผ่าน FUN! JAPAN ในขณะนี้หรือในอนาคต ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและแนวทางของพันธมิตรนั้นในเวลานั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าพันธมิตรนั้นรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่ หากข้อตกลงหรือแนวทางสำหรับสินค้าและบริการของพันธมิตรของเราและข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ขัดแย้งกัน ให้ถือข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นสำคัญ

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณใช้งาน FUN! JAPAN

กรุณาอ่านนโยบายอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจเป็นอย่างดี

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณใช้งาน FUN! JAPAN หรือส่งอีเมลถึง FUN! JAPAN คุณกำลังเข้าร่วมในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับ FUN! JAPAN

คุณกำลังยอมรับโดยหวังว่าจะได้รับการสื่อสารจาก FUN! JAPAN ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การเผยแพร่หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยการส่งอีเมลไปให้คุณตามที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ แจ้งเตือนบนเว็บไซต์ หรือใช้ช่องทางที่เหมาะสมอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจาก FUN! JAPAN  ทั้งข้อตกลงทั้งหมด การแจ้งเตือนและการเปิดเผยข้อมูล ตอบสนองความต้องการด้านกฎหมายสำหรับการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่จัดทำผ่าน FUN! JAPAN (ตัวอย่างเช่น อักขระ กราฟฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง ภาพยนตร์ สิ่งที่ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล และข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข) ถือเป็นทรัพย์สินของ FUN! JAPAN หรือผู้ให้เนื้อหา และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายสากลที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในส่วนของการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดที่ทำโดย FUN! JAPAN ถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ FUN! JAPAN และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายสากลที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ คุณไม่สามารถพิมพ์ซ้ำ หรือทำสำเนาข้อมูล รูปภาพและอื่น ๆ ที่จัดทำผ่าน FUN! JAPAN โดยไม่มีการยินยอมจากเรา

สิทธิ์การใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์

FUN! JAPAN หรือผู้ให้เนื้อหาใด ๆ ให้สิทธิ์การใช้งานแก่คุณ โดยไม่ผูกขาด ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ และเป็นสิทธิ์การใช้เฉพาะบุคคล ในการใช้งาน FUN! JAPAN ด้วยเงื่อนไขว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (ไม่อนุญาตให้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นหรือให้สิทธิ์ต่อ) สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้: การจำหน่ายต่อหรือการใช้งาน FUN! JAPAN หรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์, การเก็บรวบรวมหรือการใช้รายการสินค้า คำอธิบาย หรือราคา, การใช้งาน FUN! JAPAN หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ในทางอื่น, การดาวน์โหลดหรือทำสำเนาข้อมูลบัญชีสำหรับบริษัทอื่น ๆ, หรือการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลหรือการใช้เครื่องมือในการสกัดข้อมูล เช่น เหมืองข้อมูลหรือหุ่นยนต์

FUN! JAPAN หรือผู้ให้สิทธิ์ ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้ตีพิมพ์ ผู้ถือสิทธิ์ หรือผู้ถือเนื้อหาขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ในสิ่งต่างๆซึ่งไม่ได้รับอนุญาตที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่น ๆ คุณไม่สามารถทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้าถึงหรือการใช้งาน

FUN! JAPAN อื่น ๆ หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FUN! JAPAN คุณต้องไม่แยกเนื้อหาหรือใช้เทคโนโลยีการแยกเนื้อหาในการรวมโลโก้หรือข้อมูลที่มีค่าอื่นใดที่เป็นของ FUN! JAPAN (รวมถึงรูปภาพ อักขระ หน้า เค้าโครงหน้าและรูปแบบ) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ห้ามคุณใช้ FUN! JAPAN ในทางที่ไม่ถูกต้อง และอาจใช้

FUN! JAPAN ได้เพียงตามกฏหมายที่บังคับใช้ การอนุญาตให้ใช้ FUN! JAPAN จะถูกยกเลิกหรือยุติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

FUN! JAPAN โดยไม่มีการแจ้งเตือน หากคุณใช้งาน FUN! JAPAN โดยละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือเงื่อนไขที่บังคับใช้อื่นๆ

บัญชี

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและยอมรับที่จะต้องรับผิดชอบในบัญชีของคุณ ในการปกป้องรหัสผ่านและดูแลการใช้งานและการเข้าถึงบัญชีของคุณ หากมีบุคคลใดเข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้งานบัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เราจะเชื่อรหัสผู้ใช้งานบัญชีนั้นและจะถือว่าคุณเป็นผู้เข้าถึงนั้นเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติใด ๆ ผ่านบัญชีของคุณ กรุณาแจ้งเราทันทีหากคุณสงสัยหรือตระหนักว่าบัญชีของคุณถูกใช้โดยที่คุณไม่ได้อนุญาต พวกเราที่ FUN! JAPAN สงวนสิทธิในการลบสิ่งที่คุณนำเสนอ การระงับชั่วคราว และ/หรือยุติบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการละเมิดโดยเจตนาหรือประมาทหรือไม่ ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับปลายทางที่รหัสผ่านถูกขโมย สูญหาย หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ, ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ, ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการป้องกัน, ค่าทนาย, ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดต่อในการอ้างสิทธิ์) ต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ FUN! JAPAN เราสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไขหรือลบเนื้อหา ยุติหรือเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือแคมเปญ ปฏิเสธการให้บริการ ระงับบัญชีชั่วคราวโดยไม่มีการแจ้งเตือน

คะแนนของ FUN! JAPAN

คะแนนของ FUN! JAPAN (“FP”) สามารถใช้งานได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้โดย FUN! JAPAN เท่านั้น เช่น ในการสมัครแคมเปญบนเว็บไซต์และในการเข้าถึงบทความเฉพาะต่าง ๆ สำหรับสมาชิกของเว็บไซต์

คุณสามารถรับ FP ได้โดย: การลงทะเบียนในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์, การเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์, การเข้าร่วมในการเสี่ยงโชคทำนาย, การตอบแบบสอบถาม,   การเข้าร่วมในแคมเปญ และวิธีการอื่น ๆ  ที่กำหนดโดย FUN! JAPAN

คะแนน FP ไม่สามารถทำการซื้อขายได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น FP ใช้งานได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัญชีเข้าระบบครั้งสุดท้าย เมื่อบัญชีถูกยกเลิก FP ที่ได้รับผ่านบัญชีที่ถูกยกเลิกดังกล่าวจะใช้งานไม่ได้ FP ทั้งหมดจะใช้งานไม่ได้หากมีการปิดเว็บไซต์หรือหากมีการยกเลิกโครงการ FUN! JAPAN FP และไม่สามารถโอนไปยังโปรแกรมคะแนนอื่น ๆ FP ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคะแนนประเภทอื่น ๆ ภายในสถานการณ์ใด ๆ โดย FP จะมีการให้กับบัญชีเฉพาะและสามารถใช้ได้สำหรับบัญชีเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้

การเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียน

หากมีการเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียน รวมถึงที่อยู่อีเมล คุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เราทราบ หากลูกค้าไม่ให้หรืออัพเดตเรื่องการลงทะเบียน คุณจะไม่สามารถได้รับการบริการต่าง ๆ หรือสูญเสียประสบการณ์ โดย FUN! JAPAN จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว

สำหรับผู้เยาว์

กรุณาลงทะเบียนเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น บิดามารดา FUN! JAPAN สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการทันทีหากไม่มีการยินยอมดังกล่าว

การตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารและเนื้อหาอื่น ๆ

ในฐานะผู้ใช้งาน FUN! JAPAN คุณสามารถส่งความคิดเห็น รูปภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือข้อเสนอ ความคิด ความคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่นๆ หากเนื้อหาไม่ผิดกฏหมาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท บุกรุกความเป็นส่วนตัว ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือ น่ารังเกียจ หรือไม่ประกอบด้วยหรือมีไวรัสของซอฟต์แวร์ การรณรงค์ด้านการเมือง การชักชวนในเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ จดหมายจำนวนมากหรือในรูปแบบของสแปมใด ๆ คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกระทำการในทางใดเพื่อจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของเนื้อหาใด ๆ แม้ว่า FUN! JAPAN สงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่มีการรับรองเนื้อหาที่ส่งมาเป็นระยะ ๆ

เว้นแต่เว็บไซต์กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น โดยเมื่อคุณส่งเนื้อหาหรือส่งเอกสาร หมายถึงคุณยินยอมให้สิทธิ กับ FUN! JAPAN โดยไม่ผูกขาด ไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน ให้สิทธิต่อเนื่อง ให้สิทธิที่เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิในการโอนเนื้อหาได้เต็มรูปแบบกับ FUN! JAPAN ในการใช้งาน การทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับแต่ง ตีพิมพ์ แปล สร้างงานที่ดัดแปลงมา แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาทั่วโลกในสื่อใด ๆ คุณกำลังยินยอมให้

FUN! JAPAN และผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อ (ชื่อต่าง ๆ ) ที่คุณได้ส่งมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหากผู้ได้รับสิทธิ์เลือกใช้ โดยคุณจะไม่ใช้สิทธิ์ในฐานะการเป็นผู้เขียนมาขัดแย้งต่อ FUN! JAPAN หรือผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง นอกจากนี้คุณยังต้องแสดงและยืนยันต่อ FUN! JAPAN ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ว่าเนื้อหานั้นถูกต้อง และการใช้งานเนื้อหาที่คุณให้จะไม่ละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่สามหรือนิติบุคคลใด ๆ และคุณจะเป็นผู้ชดเชยต่อ FUN! JAPAN จากข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณให้แก่ FUN! JAPAN นอกจากนี้ FUN! JAPAN ไม่ได้รับประกันว่าจะทำการบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูล หรือ เอกสารที่คุณส่งหรือโพสต์ และ FUN! JAPAN ถือว่าไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย การดัดแปลงหรือการรั่วไหลของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว              FUN! JAPAN สงวนสิทธิ :แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด: ในการตรวจสอบ แก้ไขหรือลบการกระทำหรือเนื้อหาใด ๆ FUN! JAPAN ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามเป็นผู้โพสต์

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

FUN! JAPAN เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากคุณเชื่อว่างานมีลิขสิทธิของคุณถูกทำสำเนาหรือถูกใช้ที่เว็บไซต์โดยวิธีการที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดแจ้งเราตามขั้นตอนการแจ้งเตือนสำหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดไว้โดย  FUN! JAPAN

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

FUN! JAPAN มุ่งมั่นในการรักษาความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม FUN! JAPAN ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือไม่มีข้อผิดพลาด โปรดทราบว่าเงื่อนไขนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดย 

FUN! JAPAN เท่านั้น

ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ของ FUN! JAPAN

เราขอแนะนำให้คุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของหนึ่งในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เมื่อใช้งาน  FUN! JAPAN

(ณ กุมภาพันธ์2018)

 • Google Chrome
 • FireFox
 • Internet Explorer
 • Safari

การนำเสนอโดยบุคคลที่สาม

FUN! JAPAN ถือว่าไม่มีการรับผิดหรือภาระผูกพันต่อธุรกิจบุคคลที่สามใด ๆ หรือตัวบุคคล หรือการกระทำ ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาใด ๆ จากบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายและข้อตกลงการใช้งานของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างรอบคอบ

การจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

หากไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร FUN! JAPAN และข้อมูลทั้งหมด เนื้อหา เอกสาร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมไปถึงซอฟต์แวร์) และบริการอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ ได้จัดทำโดย FUN! JAPAN บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามสภาพที่มีอยู่" หากไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร FUN! JAPAN จะไม่เป็นตัวแทนหรือไม่ทำการรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินการของ  FUN! JAPAN ทั้งเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา เอกสารหรือผลิตภัณฑ์ที่โพสต์ลงบน FUN! JAPAN จะถือว่าคุณยินยอมโดยชัดแจ้งในการใช้งานเว็บไซต์นี้และ FUN! JAPAN ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยอมรับโดยชัดแจ้งที่จะยกเว้น FUN! JAPAN ต่อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจาก การพิพาท หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการระงับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวหรือการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บ

FUN! JAPAN ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่มีจำหน่ายให้กับลูกค้าบนเว็บไซต์ เพราะข้อมูลในโฆษณาต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลง เราจึงขอให้ลูกค้าของเราทำการตัดสินใจในการซื้อสินค้าโดยอิงจากการตัดสินใจของคุณเอง และไม่เชื่อเพียงแค่ข้อมูลที่โพสต์โดย FUN! JAPAN เท่านั้น FUN! JAPAN ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ จะไม่กระทำการในฐานะที่ปรึกษา และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาเกี่ยวกับสัญญาใด ๆ ระหว่างลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงว่าการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์หรือไม่

FUN! JAPAN จะไม่แทรกแซงในการหารือหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า หรือแม้ว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้งาน

FUN! JAPAN ก็ตามและ/หรือเว็บไซต์ ภารกิจ การแก้ไขปัญหา ภาระผูกพันหรือการสื่อสารตามกฏหมายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมระหว่างลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าดังกล่าวเพียงผู้เดียว FUN! JAPAN ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ทำให้เกิดขึ้นโดยหรือเกิดจากข้อมูลเผยแพร่จากการเข้าร่วมอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือ FUN! JAPAN

FUN! JAPAN จะไม่เสนอการรับประกันใด ๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่มีการซื้อขายหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์) ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้สำหรับสินค้าหรือการให้บริการที่มี ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย  FUN! JAPAN ไม่รับประกันว่าข้อมูล เนื้อหา เอกสาร สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) การให้บริการ เซิร์ฟเวอร์หรือการสื่อสารทางอีเมลจะไม่ติดส่วนประกอบหรือไวรัสที่เป็นอันตราย

FUN! JAPAN ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นความเสียหายในเชิงลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องประเภทใด ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้งานและการเข้าถึง FUN! JAPAN

กฏหมายที่บังคับใช้

โดยการใช้งาน FUN! JAPAN คุณยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของหลักกฏหมาย สำหรับข้อพิพาทประเภทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่มีความเชื่อมโยงกับข้อตกลงการบริการระหว่างคุณและ FUN! JAPAN หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ข้อพิพาทต่าง ๆ

นอกเหนือไปจากศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ศาลแขวงของโตเกียวได้รับการกำหนดให้เป็นศาลที่มีเขตอาณาตามข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง FUN! JAPAN อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าด้านธุรกิจ ศาลแขวงโตเกียวจะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลง

นโยบาย การแก้ไข การแยกออกจากกันได้ในการดำเนินการเว็บไซต์

อ่านนโยบายการดำเนินการของเว็บไซต์ รวมถึงราคาต่าง ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์อย่างรอบคอบ นโยบายเหล่านี้เข้มงวดต่อการใช้งาน FUN! JAPAN ของคุณ FUN! JAPAN สงวนสิทธิในการแก้ไขเว็บไซต์ นโยบาย หรือข้อตกลงของการบริการได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีข้อกำหนดใดของข้อตกลงเหล่านี้ผิดกฏหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงเหล่านี้ได้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ที่เหลืออยู่ 

หน่วยงานที่ควบคุมดูแล

เว็บไซต์นี้มีการจัดการและดำเนินการโดย FUN! JAPAN ในเรื่องของสิทธิ

สิทธิพิเศษและการจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับ FUN! JAPAN ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ FUN! JAPAN หรือบริษัทต่างๆ ที่สนับสนุน FUN! JAPAN หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าว อาจมีการใช้หรือยืนยันสิทธิ สิทธิพิเศษและการจำกัดสิทธิความ

ติดต่อสอบถาม 

อีเมล: [email protected]


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าทุกท่าน

กรุณาอ่านนโยบายต่อไปนี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับ FUN! JAPAN (“FUN! JAPAN” หรือ “พวกเรา” หรือ “เรา”) เมื่อคุณได้ใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงในข้อความนี้และยินยอมที่จะรับบริการของพวกเรา ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ให้เป็นประโยชน์

1. วัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การให้บริการของ FUN! JAPAN จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "วัตถุประสงค์ในการใช้งาน")

(1) การใช้งานในฐานะสมาชิกของการบริการ

 • การยืนยันตัวตนก่อนและหลังการเข้าสู่ระบบและการแสดงข้อมูลการเป็นสมาชิกในแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้บริการในฐานะสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนรับการบริการ

(2) การติดต่อทางธุรกิจที่ดำเนินการโดยการบริการของ FUN! JAPAN

 • การดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมชิงรางวัลและอื่น ๆ การสนับสนุนสำหรับข้อซักถามของคุณ หรือข้อซักถามที่เราถามคุณ รวมไปถึงการบริการในการติดตามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ

(3) การโฆษณา โปรโมชั่น และการตลาดสำหรับการบริการ

 • การให้ข้อมูล เช่น นิตยสารทางอีเมลสำหรับลูกค้า
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล จดหมายหรือโทรศัพท์
 • การจัดทำเนื้อหาและโฆษณาใหชม .ในลักษณะตามแต่ละบุคคล โดยอ้างอิงจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ งานอดิเรก ความชื่นชอบ รวมถึงประวัติการซื้อและประวัติการเข้าชมเว็บไซต์การให้บริการของ FUN! JAPAN
 • การพัฒนาการให้บริการใหม่ ๆ และการปรับปรุงการบริการที่มีอยู่เดิม โดยการวิเคราะห์จากการใช้บริการ FUN! JAPAN ของคุณ
 • การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการบริการผ่านทางแบบสอบถาม แคมเปญ การแสดงความคิดเห็นและอื่น ๆ

(4) การให้การสนับสนุนสำหรับข้อซักถามของคุณ

 • การให้การสนับสนุนสำหรับข้อซักถามของคุณที่เกี่ยวกับการให้บริการของ FUN! JAPAN ผ่านทางอีเมล จดหมายและอื่น ๆ

(5) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ FUN! JAPAN

 • การใช้งานซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กับการบริการของ FUN! JAPAN ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ (1) ถึง ข้อ (4) ข้างต้น

(6) การจัดหาให้กับผู้ให้บริการ

 • การให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการ ตามข้อ “3. การให้และการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล"

(7) เบ็ดเตล็ด

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ข้างต้น สำหรับการให้บริการแต่ละบุคคล ในกรณีนี้ จะมีการการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ของการให้บริการแต่ละบุคคล

2. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการต่าง ๆ เราจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราดังต่อไปนี้ โปรดเข้าใจว่าในขณะที่บางข้อมูลอาจเป็นทางเลือกที่คุณสามารถให้หรือไม่ให้ได้ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถเสนอการให้บริการหรือตอบสนองต่อข้อซักถามอันเนื่องมาจากขาดข้อมูลทางเลือกดังกล่าว เหล่านี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับเนื้อหาจำเพาะของข้อมูล

(1) ข้อมูลที่คุณให้

 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ รวมถึงชื่อของคุณ เพศ วันเกิด ที่อยู่ ภาษา ศาสนา ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อีเมลของโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ปัจจุบันของคุณ และคำตอบในแบบสอบถาม

(2) ข้อมูลที่ได้รับในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการของเรา

 • ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเมื่อคุณสมัครชิงรางวัลหรือการติดต่อทางธุรกิจอื่นที่จัดโดยการให้บริการของ FUN! JAPAN และข้อมูลการบันทึกการติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น
 • ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ให้เมื่อคุณตอบคำถาม กรอกแบบสอบถาม เข้าร่วมในแคมเปญ แสดงความคิดเห็น ให้คะแนนการให้บริการและอื่น ๆ ให้กับหรือกับการให้บริการของ FUN! JAPAN หรือผู้ให้บริการโดยอีเมลหรือโดยวิธีการอื่น ๆ

(3) ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้

 • ข้อมูล เช่น ที่อยู่ IP และหมายเลขรุ่นเทอร์มินัลของมือถือเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าถึงอินเตอร์เน็ต รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณที่ใช้เข้าถึง
 • ข้อมูลที่ได้รับเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เช่น ชนิดและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ของคุณ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รวมทั้งหน้า (URL) ที่คุณเข้าชม เวลาและวันที่ที่คุณเข้าชม และผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าชมหรือค้นหา
 • นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติและจัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่คุณใช้บริการแบบกลุ่มของเรา เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับโดยการใช้คุ๊กกี้หรือเทคโนโลยีเว็บบีคอน
 • เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลที่ให้ข้างต้นจะมีการจัดการอย่างเหมาะสมและเก็บรักษาตามข้อ "4 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่างหลังจากที่มีการส่งข้อมูลที่ให้ออกไปนอกประเทศไทย

3. การให้และการมอบความรับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ FUN! JAPAN เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น และจะไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมของคุณ เว้นแต่มีความจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดให้กับหรือจัดการโดยบุคคลที่สามในจำนวนหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ เราได้กำหนดเงื่อนไขในข้อตกลงกับบุคคลที่สามว่าจะมีการดูแลและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเดียวกันภายใต้นโยบายนี้และการระบุตัวตนของบุคคลที่สามดังกล่าวและการจัดการโดยบุคคลที่สามดังกล่าวได้รับการรับรองว่ามีความเหมาะสม

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้หรือมอบให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ “1. วัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล”
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ “2. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล"
(3) ขอบเขตของผู้ใช้งานร่วมกันจะถูกจำกัดต่อผู้ให้บริการที่ต้องการข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามหน้าที่ของพวกเขา
(4) ช่องทางและวิธีการของการให้และการแบ่งปันข้อมูล คือการใช้สื่ออนาล็อก ทั้งโดยการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระดาษ ซีดีรอม หรือสื่อที่จัดการโดยการให้บริการนี้
(5) หากคุณร้องขอให้มีการยกเลิกการจัดให้และ/หรือแบ่งปันข้อมูล กรุณาดูและดำเนินการตามข้อ “5. การแจ้งเตือน การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการระงับการใช้งานชั่วคราว การยกเลิก การยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม”

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการใช้มาตรการที่เหมาะสมและมีเหตุผลจากมุมมองด้านการจัดการและด้านเทคนิค ที่จะปกป้อง จัดการอย่างเหมาะสมและป้องกันการเปิดเผย การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล เราให้สัญญาว่าจะจัดการและปกป้องการเก็บรวบรวม การใช้งานและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดภายในขอบเขตของการให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยยึดตามทิศทางและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Fun Japan Communications co.,LTD. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทการจัดการ

5. การแจ้งเตือน การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการระงับการใช้งาน การยกเลิก การยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

 • คุณอาจแจ้งเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานของคุณ และร้องขอในเรื่องของการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบหรือการยกเลิก การระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามผ่าน "Contact Us" หากคุณลืมรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของคุณ กรุณาดูที่หน้า FAQ
 • ตามขั้นตอนของการลบหรือการยกเลิก คุณอาจดำเนินการด้วยตนเองบนหน้า FAQ หรือเราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณผ่าน "Contact us" โดยระงับการใช้งานการให้บริการหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการ
 • หากคุณต้องการให้เรายุติการใช้บริการของคุณหรือยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ คุณอาจถูกจำกัดการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้เข้าระบบเป็นเวลานาน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกลบหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • FUN! JAPAN อาจเก็บข้อมูลสำรองในกรณีของการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดของมนุษย์ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ คุณไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ เพื่อรับรองข้อมูลสำรองเนื่องจากสภาพของขั้นตอน
 • โดยการใช้บริการ คุณกำลังยอมรับการให้ข้อมูลตามข้อ “5. การแจ้งเตือน การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการยกเลิกการใช้งาน การยกเลิก การยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม”

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

การบริการของเราคุ้มครองข้อมูลของผู้เยาว์เหมือนกับการจัดการของผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 15 ปี อาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

7. ติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาดูที่หน้าการให้ความช่วยเหลือ

8. การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

 • การบริการของ FUN! JAPAN อาจขอความร่วมมือจากคุณในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการรักษาความปลอดภัย การให้บริการของ FUN! JAPAN ใช้เทคโนโลยี SSL (เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ) เมื่อคุณเข้าสู่ข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตน เพื่อป้องกันข้อมูลจากการสกัดกั้น การแทรกแซงหรือการดัดแปลง
จบ