ข้อตกลงการใช้บริการของ FUN! JAPAN

ยินดีต้อนรับสู่ FUN! JAPAN

FUN! JAPAN หมายความโดยรวมถึงโครงการ (โครงการ FUN! JAPAN) ที่เสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย รวมถึงเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ โดเมนของเว็บ fun-japan.jp/th – ซึ่งเรียกว่า “เว็บไซต์” ซึ่งภายหลังอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใด ๆ) และมุ่งมั่นที่จะขยายผลประโยชน์ในประเทศญี่ปุ่นโดยการแนะนำสินค้าและบริการของประเทศญี่ปุ่นให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งเอเชีย

หน่วยงานที่ควบคุมดูแล FUN! JAPAN ทีมงานของ FUN! JAPAN เสนอการให้บริการและข้อมูลให้กับลูกค้าตามข้อตกลงการใช้งาน (“ข้อตกลงการใช้งาน”) FUN! JAPAN ในที่นี้บ่งถึงโครงการ FUN! JAPAN คือเว็บไซต์นี้ สมาชิกแต่ละคนหรือบริษัทซึ่งจัดตั้งทีมงาน FUN! JAPAN เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามนัยที่ระบุไว้ในเนื้อหา

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ เมื่อได้ใช้งานหรือเข้าถึง FUN! JAPAN ถือว่าคุณในฐานะของลูกค้า ยอมรับข้อตกลงการใช้งานด้านล่าง หากคุณเข้าถึงหรือซื้อสินค้าหรือบริการจากพันธมิตรของเราผ่าน FUN! JAPAN ในขณะนี้หรือในอนาคต ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและแนวทางของพันธมิตรนั้นในเวลานั้นโดยไม่คำนึงถึงว่าพันธมิตรนั้นรวมอยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่ หากข้อตกลงหรือแนวทางสำหรับสินค้าและบริการของพันธมิตรของเราและข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ขัดแย้งกัน ให้ถือข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นสำคัญ

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณใช้งาน FUN! JAPAN

กรุณาอ่านนโยบายอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจเป็นอย่างดี

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณใช้งาน FUN! JAPAN หรือส่งอีเมลถึง FUN! JAPAN คุณกำลังเข้าร่วมในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับ FUN! JAPAN

คุณกำลังยอมรับโดยหวังว่าจะได้รับการสื่อสารจาก FUN! JAPAN ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติการ การเผยแพร่หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยการส่งอีเมลไปให้คุณตามที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ แจ้งเตือนบนเว็บไซต์ หรือใช้ช่องทางที่เหมาะสมอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจาก FUN! JAPAN  ทั้งข้อตกลงทั้งหมด การแจ้งเตือนและการเปิดเผยข้อมูล ตอบสนองความต้องการด้านกฎหมายสำหรับการสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่จัดทำผ่าน FUN! JAPAN (ตัวอย่างเช่น อักขระ กราฟฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง ภาพยนตร์ สิ่งที่ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล และข้อมูลที่ได้รับการแก้ไข) ถือเป็นทรัพย์สินของ FUN! JAPAN หรือผู้ให้เนื้อหา และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายสากลที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ในส่วนของการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดที่ทำโดย FUN! JAPAN ถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ FUN! JAPAN และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายสากลที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่าง ๆ คุณไม่สามารถพิมพ์ซ้ำ หรือทำสำเนาข้อมูล รูปภาพและอื่น ๆ ที่จัดทำผ่าน FUN! JAPAN โดยไม่มีการยินยอมจากเรา

สิทธิ์การใช้และการเข้าถึงเว็บไซต์

FUN! JAPAN หรือผู้ให้เนื้อหาใด ๆ ให้สิทธิ์การใช้งานแก่คุณ โดยไม่ผูกขาด ไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ และเป็นสิทธิ์การใช้เฉพาะบุคคล ในการใช้งาน FUN! JAPAN ด้วยเงื่อนไขว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (ไม่อนุญาตให้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นหรือให้สิทธิ์ต่อ) สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้: การจำหน่ายต่อหรือการใช้งาน FUN! JAPAN หรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์, การเก็บรวบรวมหรือการใช้รายการสินค้า คำอธิบาย หรือราคา, การใช้งาน FUN! JAPAN หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ในทางอื่น, การดาวน์โหลดหรือทำสำเนาข้อมูลบัญชีสำหรับบริษัทอื่น ๆ, หรือการใช้งานการจัดเก็บข้อมูลหรือการใช้เครื่องมือในการสกัดข้อมูล เช่น เหมืองข้อมูลหรือหุ่นยนต์

FUN! JAPAN หรือผู้ให้สิทธิ์ ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้ตีพิมพ์ ผู้ถือสิทธิ์ หรือผู้ถือเนื้อหาขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ในสิ่งต่างๆซึ่งไม่ได้รับอนุญาตที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ตามข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือข้อตกลงอื่น ๆ คุณไม่สามารถทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้าถึงหรือการใช้งาน

FUN! JAPAN อื่น ๆ หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FUN! JAPAN คุณต้องไม่แยกเนื้อหาหรือใช้เทคโนโลยีการแยกเนื้อหาในการรวมโลโก้หรือข้อมูลที่มีค่าอื่นใดที่เป็นของ FUN! JAPAN (รวมถึงรูปภาพ อักขระ หน้า เค้าโครงหน้าและรูปแบบ) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ห้ามคุณใช้ FUN! JAPAN ในทางที่ไม่ถูกต้อง และอาจใช้

FUN! JAPAN ได้เพียงตามกฏหมายที่บังคับใช้ การอนุญาตให้ใช้ FUN! JAPAN จะถูกยกเลิกหรือยุติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

FUN! JAPAN โดยไม่มีการแจ้งเตือน หากคุณใช้งาน FUN! JAPAN โดยละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้หรือเงื่อนไขที่บังคับใช้อื่นๆ

บัญชี

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจและยอมรับที่จะต้องรับผิดชอบในบัญชีของคุณ ในการปกป้องรหัสผ่านและดูแลการใช้งานและการเข้าถึงบัญชีของคุณ หากมีบุคคลใดเข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้งานบัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เราจะเชื่อรหัสผู้ใช้งานบัญชีนั้นและจะถือว่าคุณเป็นผู้เข้าถึงนั้นเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติใด ๆ ผ่านบัญชีของคุณ กรุณาแจ้งเราทันทีหากคุณสงสัยหรือตระหนักว่าบัญชีของคุณถูกใช้โดยที่คุณไม่ได้อนุญาต พวกเราที่ FUN! JAPAN สงวนสิทธิในการลบสิ่งที่คุณนำเสนอ การระงับชั่วคราว และ/หรือยุติบัญชีของคุณโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นการละเมิดโดยเจตนาหรือประมาทหรือไม่ ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับปลายทางที่รหัสผ่านถูกขโมย สูญหาย หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ, ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบ, ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการป้องกัน, ค่าทนาย, ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดต่อในการอ้างสิทธิ์) ต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ FUN! JAPAN เราสงวนสิทธิ์ในการการแก้ไขหรือลบเนื้อหา ยุติหรือเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือแคมเปญ ปฏิเสธการให้บริการ ระงับบัญชีชั่วคราวโดยไม่มีการแจ้งเตือน

คะแนนของ FUN! JAPAN

คะแนนของ FUN! JAPAN (“FP”) สามารถใช้งานได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้โดย FUN! JAPAN เท่านั้น เช่น ในการสมัครแคมเปญบนเว็บไซต์และในการเข้าถึงบทความเฉพาะต่าง ๆ สำหรับสมาชิกของเว็บไซต์

คุณสามารถรับ FP ได้โดย: การลงทะเบียนในฐานะสมาชิกของเว็บไซต์, การเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์, การเข้าร่วมในการเสี่ยงโชคทำนาย, การตอบแบบสอบถาม,   การเข้าร่วมในแคมเปญ และวิธีการอื่น ๆ  ที่กำหนดโดย FUN! JAPAN

คะแนน FP ไม่สามารถทำการซื้อขายได้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น FP ใช้งานได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ถือบัญชีเข้าระบบครั้งสุดท้าย เมื่อบัญชีถูกยกเลิก FP ที่ได้รับผ่านบัญชีที่ถูกยกเลิกดังกล่าวจะใช้งานไม่ได้ FP ทั้งหมดจะใช้งานไม่ได้หากมีการปิดเว็บไซต์หรือหากมีการยกเลิกโครงการ FUN! JAPAN FP และไม่สามารถโอนไปยังโปรแกรมคะแนนอื่น ๆ FP ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคะแนนประเภทอื่น ๆ ภายในสถานการณ์ใด ๆ โดย FP จะมีการให้กับบัญชีเฉพาะและสามารถใช้ได้สำหรับบัญชีเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถโอนไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้

การเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียน

หากมีการเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียน รวมถึงที่อยู่อีเมล คุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เราทราบ หากลูกค้าไม่ให้หรืออัพเดตเรื่องการลงทะเบียน คุณจะไม่สามารถได้รับการบริการต่าง ๆ หรือสูญเสียประสบการณ์ โดย FUN! JAPAN จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว

สำหรับผู้เยาว์

กรุณาลงทะเบียนเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฏหมาย เช่น บิดามารดา FUN! JAPAN สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการทันทีหากไม่มีการยินยอมดังกล่าว

การตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารและเนื้อหาอื่น ๆ

ในฐานะผู้ใช้งาน FUN! JAPAN คุณสามารถส่งความคิดเห็น รูปภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือข้อเสนอ ความคิด ความคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่นๆ หากเนื้อหาไม่ผิดกฏหมาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท บุกรุกความเป็นส่วนตัว ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือ น่ารังเกียจ หรือไม่ประกอบด้วยหรือมีไวรัสของซอฟต์แวร์ การรณรงค์ด้านการเมือง การชักชวนในเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ จดหมายจำนวนมากหรือในรูปแบบของสแปมใด ๆ คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือกระทำการในทางใดเพื่อจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของเนื้อหาใด ๆ แม้ว่า FUN! JAPAN สงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่มีการรับรองเนื้อหาที่ส่งมาเป็นระยะ ๆ

เว้นแต่เว็บไซต์กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น โดยเมื่อคุณส่งเนื้อหาหรือส่งเอกสาร หมายถึงคุณยินยอมให้สิทธิ กับ FUN! JAPAN โดยไม่ผูกขาด ไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน ให้สิทธิต่อเนื่อง ให้สิทธิที่เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิในการโอนเนื้อหาได้เต็มรูปแบบกับ FUN! JAPAN ในการใช้งาน การทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับแต่ง ตีพิมพ์ แปล สร้างงานที่ดัดแปลงมา แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาทั่วโลกในสื่อใด ๆ คุณกำลังยินยอมให้

FUN! JAPAN และผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อ (ชื่อต่าง ๆ ) ที่คุณได้ส่งมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหากผู้ได้รับสิทธิ์เลือกใช้ โดยคุณจะไม่ใช้สิทธิ์ในฐานะการเป็นผู้เขียนมาขัดแย้งต่อ FUN! JAPAN หรือผู้ได้รับสิทธิ์ช่วง นอกจากนี้คุณยังต้องแสดงและยืนยันต่อ FUN! JAPAN ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์ ว่าเนื้อหานั้นถูกต้อง และการใช้งานเนื้อหาที่คุณให้จะไม่ละเมิดข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลที่สามหรือนิติบุคคลใด ๆ และคุณจะเป็นผู้ชดเชยต่อ FUN! JAPAN จากข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณให้แก่ FUN! JAPAN นอกจากนี้ FUN! JAPAN ไม่ได้รับประกันว่าจะทำการบันทึกหรือเก็บรักษาข้อมูล หรือ เอกสารที่คุณส่งหรือโพสต์ และ FUN! JAPAN ถือว่าไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย การดัดแปลงหรือการรั่วไหลของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว              FUN! JAPAN สงวนสิทธิ :แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด: ในการตรวจสอบ แก้ไขหรือลบการกระทำหรือเนื้อหาใด ๆ FUN! JAPAN ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามเป็นผู้โพสต์

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

FUN! JAPAN เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากคุณเชื่อว่างานมีลิขสิทธิของคุณถูกทำสำเนาหรือถูกใช้ที่เว็บไซต์โดยวิธีการที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดแจ้งเราตามขั้นตอนการแจ้งเตือนสำหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กำหนดไว้โดย  FUN! JAPAN

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

FUN! JAPAN มุ่งมั่นในการรักษาความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม FUN! JAPAN ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบันหรือไม่มีข้อผิดพลาด โปรดทราบว่าเงื่อนไขนี้จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดย 

FUN! JAPAN เท่านั้น

ข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ของ FUN! JAPAN

เราขอแนะนำให้คุณใช้เวอร์ชันล่าสุดของหนึ่งในเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เมื่อใช้งาน  FUN! JAPAN

(ณ กุมภาพันธ์2018)

  • Google Chrome
  • FireFox
  • Internet Explorer
  • Safari

การนำเสนอโดยบุคคลที่สาม

FUN! JAPAN ถือว่าไม่มีการรับผิดหรือภาระผูกพันต่อธุรกิจบุคคลที่สามใด ๆ หรือตัวบุคคล หรือการกระทำ ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาใด ๆ จากบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายและข้อตกลงการใช้งานของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างรอบคอบ

การจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

หากไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร FUN! JAPAN และข้อมูลทั้งหมด เนื้อหา เอกสาร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (รวมไปถึงซอฟต์แวร์) และบริการอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ ได้จัดทำโดย FUN! JAPAN บนพื้นฐาน "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามสภาพที่มีอยู่" หากไม่มีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร FUN! JAPAN จะไม่เป็นตัวแทนหรือไม่ทำการรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินการของ  FUN! JAPAN ทั้งเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา เอกสารหรือผลิตภัณฑ์ที่โพสต์ลงบน FUN! JAPAN จะถือว่าคุณยินยอมโดยชัดแจ้งในการใช้งานเว็บไซต์นี้และ FUN! JAPAN ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณยอมรับโดยชัดแจ้งที่จะยกเว้น FUN! JAPAN ต่อความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจาก การพิพาท หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของการระงับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวหรือการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บ

FUN! JAPAN ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่มีจำหน่ายให้กับลูกค้าบนเว็บไซต์ เพราะข้อมูลในโฆษณาต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลง เราจึงขอให้ลูกค้าของเราทำการตัดสินใจในการซื้อสินค้าโดยอิงจากการตัดสินใจของคุณเอง และไม่เชื่อเพียงแค่ข้อมูลที่โพสต์โดย FUN! JAPAN เท่านั้น FUN! JAPAN ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ จะไม่กระทำการในฐานะที่ปรึกษา และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาเกี่ยวกับสัญญาใด ๆ ระหว่างลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงว่าการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์หรือไม่

FUN! JAPAN จะไม่แทรกแซงในการหารือหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า หรือแม้ว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้งาน

FUN! JAPAN ก็ตามและ/หรือเว็บไซต์ ภารกิจ การแก้ไขปัญหา ภาระผูกพันหรือการสื่อสารตามกฏหมายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมระหว่างลูกค้าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าดังกล่าวเพียงผู้เดียว FUN! JAPAN ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่ทำให้เกิดขึ้นโดยหรือเกิดจากข้อมูลเผยแพร่จากการเข้าร่วมอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์และ/หรือ FUN! JAPAN

FUN! JAPAN จะไม่เสนอการรับประกันใด ๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่มีการซื้อขายหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์) ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้สำหรับสินค้าหรือการให้บริการที่มี ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย  FUN! JAPAN ไม่รับประกันว่าข้อมูล เนื้อหา เอกสาร สินค้า (รวมถึงซอฟต์แวร์) การให้บริการ เซิร์ฟเวอร์หรือการสื่อสารทางอีเมลจะไม่ติดส่วนประกอบหรือไวรัสที่เป็นอันตราย

FUN! JAPAN ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นความเสียหายในเชิงลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องประเภทใด ๆ ที่ส่งผลต่อการใช้งานและการเข้าถึง FUN! JAPAN

กฏหมายที่บังคับใช้

โดยการใช้งาน FUN! JAPAN คุณยอมรับในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของหลักกฏหมาย สำหรับข้อพิพาทประเภทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่มีความเชื่อมโยงกับข้อตกลงการบริการระหว่างคุณและ FUN! JAPAN หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ข้อพิพาทต่าง ๆ

นอกเหนือไปจากศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาทั่วไปที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ศาลแขวงของโตเกียวได้รับการกำหนดให้เป็นศาลที่มีเขตอาณาตามข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง FUN! JAPAN อย่างไรก็ตามสำหรับลูกค้าด้านธุรกิจ ศาลแขวงโตเกียวจะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลง

นโยบาย การแก้ไข การแยกออกจากกันได้ในการดำเนินการเว็บไซต์

อ่านนโยบายการดำเนินการของเว็บไซต์ รวมถึงราคาต่าง ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์อย่างรอบคอบ นโยบายเหล่านี้เข้มงวดต่อการใช้งาน FUN! JAPAN ของคุณ FUN! JAPAN สงวนสิทธิในการแก้ไขเว็บไซต์ นโยบาย หรือข้อตกลงของการบริการได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีข้อกำหนดใดของข้อตกลงเหล่านี้ผิดกฏหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงเหล่านี้ได้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ที่เหลืออยู่ 

หน่วยงานที่ควบคุมดูแล

เว็บไซต์นี้มีการจัดการและดำเนินการโดย FUN! JAPAN ในเรื่องของสิทธิ

สิทธิพิเศษและการจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับ FUN! JAPAN ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ FUN! JAPAN หรือบริษัทต่างๆ ที่สนับสนุน FUN! JAPAN หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าว อาจมีการใช้หรือยืนยันสิทธิ สิทธิพิเศษและการจำกัดสิทธิความ

ติดต่อสอบถาม 

อีเมล: [email protected]


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียนลูกค้าทุกท่าน

Fun Japan Communications Co., Ltd. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ได้พยายามทุ่มเทในการคุ้มครองและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม “กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” “กฎหมายการใช้ตัวเลขเพื่อจำแนกความเป็นบุคคล” ตลอดจน “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ดังต่อไปนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ (จากนี้เรียก "นโยบายนี้") ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และในการใช้บริการนี้ จะถือว่าลูกค้าให้ความยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

1. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “วัตถุประสงค์การใช้งาน”)

ก. เพื่อติดต่อลูกค้าและรับมือต่อการสอบถาม (รวมถึงการตรวจสอบตัวจริง)

ข. เพื่อส่งอีเมลแนะนำสินค้า บริการ แคมเปญ ฯลฯ ของบริษัทหรือองค์กรที่ว่าจ้างบริษัท

ค. เพื่อส่งอีเมลขอให้ทำแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่มีต่อบริษัทหรือบริษัทที่ร้องขอ) ตลอดจนเพื่อส่งสินค้าจากการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมหรือจากแคมเปญสำหรับสมาชิก (ทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

ง. เพื่อใช้ในกิจกรรมการตลาดของบริษัท เช่น Web, SNS และการโฆษณา เป็นต้น (*1,2)

จ. เพื่อจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์การใช้งานข้างต้น

(*1) บริษัทจะใช้คุกกี้ (Cookie) ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียก เวบบีคอน UID รวมถึงเทคนิคอื่น ๆ ว่า “คุกกี้ ”) เพื่อรับเข้าข้อมูลประวัติการซื้อของลูกค้า ประวัติการให้บริการ ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่น ๆ ข้อมูลเครือข่าย (เช่น ที่อยู่ IP ฯลฯ) ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสาร ในฐานะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้า แล้วนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสินค้าและบริการ หรือใช้งานเพื่อการให้บริการข้อมูล โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามงานอดิเรก รสนิยมและแนวโน้มเป็นต้น

(*2) เราอาจได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงประวัติการซื้อ ข้อมูลตำแหน่ง ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่นๆ ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลเครือข่าย (ที่อยู่ IP ฯลฯ) ที่ได้รับผ่านคุกกี้ ฯลฯ) จากบุคคลที่สาม จากนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองและใช้เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับสินค้าและบริการ หรือใช้งานเพื่อการให้บริการข้อมูล โฆษณา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามงานอดิเรก รสนิยม และแนวโน้ม

2. เกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

ในการให้บริการนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าดังนี้ เหล่านี้คือตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจไม่เกินขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เป็นรูปธรรม

ก. ข้อมูลที่อยู่ติดต่อส่วนบุคคล

ชื่อและชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ประเทศที่พำนัก ที่อยู่อีเมล เป็นต้น

ข. Facebook ID และชื่อ

ค. ที่อยู่ IP

ง. ข้อมูลการทำธุรกรรมและประวัติการเข้าชม แบบสอบถาม ข้อมูลแคมเปญ ความคาดหวัง ข้อร้องเรียน

บางกรณีอาจรวมไปถึงการประเมินด้านบริการ

จ. คุกกี้ (Cookies) ข้อมูลเวบบีคอน (Web Beacon) ข้อมูลล็อกการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าถึง เช่น ข้อมูลของเครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ

3. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

(1) บริษัทจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่น ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทที่ส่งมอบสินค้าและบริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในขอบเขตที่จำเป็นต้องส่งข้อมูลสินค้า บริการ แคมเปญ ฯลฯ ของบริษัทหรือองค์กรที่ว่าจ้างบริษัท

(2) บริษัทจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอื่น ๆ ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานให้บริการที่มีการติดต่อสอบถาม หน่วยงานที่วางแผนแคมเปญ หน่วยงานหรือนิติบุคคล เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในขอบข่ายที่จำเป็นสำหรับการรองรับความคิดเห็น ความคาดหวังและการติดต่อสอบถามจากลูกค้า รวมถึงการปรึกษาเกี่ยวกับบริการและแคมเปญด้วย

(3) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการซื้อ ฯลฯ ของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อดำเนินการโปรแกรมหรือบริการสะสมแต้มประเภทต่างๆ และการให้สิทธิพิเศษอื่นๆ แคมเปญแต่ละประเภท การให้ของสมนาคุณ งานอีเวนต์ และมาตรการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของเราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา และเพื่อให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

(4) เราจะให้ข้อมูลชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่สถานที่ราชการ องค์กรตรวจสอบ และคู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้งานได้อย่างวางใจ เช่น การติดตามตรวจสอบ การป้องกัน การวิเคราะห์ และการรับมือต่อการกระทำที่ทุจริต

(5) เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการส่งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าและอื่นๆ หรือตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

4. การมอบหมายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทมีการมอบหมายงานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลที่สามเพื่อการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และเพื่อการทำงานของบริษัทหรือเพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามข้อ 1 ข้างต้น ในกรณีนี้ เราจะเลือกบริษัทจัดจ้างภายนอกที่เข้าข่ายตามมาตรฐานของเรา จากนั้นทำสัญญาที่กำหนดถึงการรักษาความลับ ฯลฯ แล้วจึงมอบหมายงานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

(1) หัวข้อของข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลระบุตัวตนอื่นนอกเหนือจาก ID (รวมถึง คุกกี้ ฯลฯ) ประวัติการซื้อ ข้อมูลตำแหน่ง ประวัติการเข้าชมและพฤติกรรมอื่นๆ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

(2) ขอบเขตของผู้ที่ใช้ร่วมกัน

กลุ่มบริษัท JTB

(3) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้งานร่วมกันภายในขอบข่ายของวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามข้อ (1) ข้างต้น

(4) ผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดการการใช้งานร่วมกันภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น

Fun Japan Communications Co., Ltd.

6. เกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามในต่างประเทศ

(1) บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประเทศหรือภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

 หลังจากที่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว เพื่อจัดหาสินค้า บริการ แคมเปญ ฯลฯ ของบริษัทหรือองค์กรที่ร้องขอบริษัท ในกรณีนี้จะเป็นดังนี้

・ระเทศหรือภูมิภาคปลายทางการโอนข้อมูล

จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล การประกาศบนเวบไซต์หรือทางวาจา ฯลฯ

・บที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคที่กำหนดมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สามและระบบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง จะถูกเผยแพร่ทางโฮมเพจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาตรวจสอบที่ 

“การตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ” ภายในโฮมเพจ (อ้างอิง :https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/)

(2) บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทจัดจ้างภายนอกที่อยู่ต่างประเทศ หลังจากที่ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การจัดทำสัญญาที่มีรายละเอียดในการดำเนินการเตรียมรับมือที่เหมาะสมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทจัดจ้างภายนอกดังกล่าว ฯลฯ

7. เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและมีเหตุมีผลในด้านเทคโนโลยีและการควบคุม ตลอดจนควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหล สูญหายหรือได้รับความเสียหาย ในการรวบรวม และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะควบคุมและคุ้มครองด้านการส่ง การใช้งานและการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบข่ายของการให้บริการอย่างเหมาะสมโดยผู้ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้งตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทผู้บริหารจัดการ มาตรการคุ้มครองที่เป็นรูปธรรมมีดังนี้

ก. กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ข. กำหนดระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ เกี่ยวกับการได้มา การใช้ การจัดส่งและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ค. กำหนดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละแผนก พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบการติดต่อและรายงานไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ทราบข้อเท็จจริงหรือเข้าข่ายการละเมิดต่อระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย

ง. แผนกตรวจติดตามดำเนินการตรวจติดตามเกี่ยวกับสถานะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง (Self Audit) ตามรอบที่เหมาะสม

จ. บริษัทกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สัญญา ฯลฯ ในกรณีที่มอบหมายงานซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทภายนอก

ฉ. ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานตามรอบที่เหมาะสม

ช. ระบุประเด็นเกี่ยวกับการรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลลงในกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ฯลฯ

ซ. ดำเนินการควบคุมการเข้าออกห้องต่าง ๆ ของพนักงานพร้อมทั้งกำหนด และดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการจัดเก็บ การทำลาย ฯลฯ เอกสาร สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

ฌ. จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการลักขโมยอุปกรณ์ เช่น ควบคุมระยะไกล (Remote control) หรือตั้งรหัสผ่าน ฯลฯ

ญ. ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงและกำหนดขอบข่ายฐานข้อมูลที่พนักงานจัดการได้

ฎ. นำระบบป้องกันการเข้าถึงระบบที่ไม่ถูกต้องจากภายนอกหรือจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องมาใช้งาน

ฏ. ตรวจสอบภาพรวมระบบของกฎหมายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของต่างประเทศ ดำเนินมาตรการ เช่น จัดทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง ผู้รับจ้างภายนอกและบริษัท เพื่อควบคุมข้อมูลบางส่วนซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

8. เกี่ยวกับการแจ้ง การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการยกเลิก การระงับการใช้งานและหยุดส่งให้กับบุคคลที่สาม

ก. ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากลิงก์ “ติดต่อสอบถาม” บนเว็บไซต์นี้ และร้องขอให้มีการแจ้ง การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติม การลบ การระงับการใช้งานและหยุดส่งให้กับบุคลที่สามได้

ข. ขั้นตอนการลบและระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองอยู่นั้น อาจกระทำได้ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถทำได้อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือครองอยู่ ในกรณีดังกล่าว เราจะระงับการใช้บริการหรือระงับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทจัดจ้างภายนอกตามการร้องขอของเจ้าตัว

ค.FUN!JAPANอาจสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายหรือสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้อื่นใด ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากคน ตามลักษณะดังกล่าว ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำรองได้

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

FUN!JAPANได้สร้างมาตรการป้องกันเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างรอบคอบเช่นเดียวกันกับข้อมูลของผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ทว่า FUN! JAPAN จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้บริการของ FUN! JAPAN

10. ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาเยี่ยมชมที่หน้าเว็บเพจความช่วยเหลือ (Help Page)

11. เกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

FUN! JAPAN ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Sockets Layer) เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่ป้อนข้อมูลที่มีความสำคัญและสามารถเจาะจงบุคคลได้ เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกล้วง ถูกรบกวนและถูกปลอมแปลง

 12. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ด้วยวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายที่บังคับใช้นี้ และวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราตัดสินว่าจำเป็นและสมเหตุสมผล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์นี้ทุกครั้งเท่าที่ทำได้ โปรดดูอ้างอิงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ และ/หรือในตอนที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์นี้ หากคุณใช้บริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผล จะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่บัญชีบนเว็บไซต์นี้ได้ และในกรณีดังกล่าว อาจส่งผลต่อความสามารถของเราที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดำเนินการให้บริการของเราแก่ลูกค้า

13. กฎหมายที่บังคับใช้และศาลที่มีเขตอำนาจ

ถือว่านโยบายนี้สอดคล้องกับกฎหมายญี่ปุ่นและตีความตามกฎหมายญี่ปุ่น นอกจากนี้ ลูกค้าจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ตกลงกันเฉพาะของศาลในประเทศญี่ปุ่น


Fun Japan Communications Co., Ltd.

ชั้น 5 อาคาร NBF ชินากาวะ, 2-16-5 โคนัน เขตมินาโตะ โตเกียว 108-0075

ประธานและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คุณฮิโรโยะ ยามาอุจิ